Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Hein van Beuningen, erfgenaam landgoed Anderstein

Hein van Beuningen is een van de erfgenamen van landgoed Anderstein, vlakbij het Utrechtse Maarsbergen. Hij is rentmeester-directeur van dit landgoed (220 ha), een aantal buitenplaatsen en landgoed Appel (bijna 300 ha).

Hein van Beuningen

‘Het landgoed is voor de stedeling steeds belangrijker als bron van rust en groen’

Steeds meer stedelingen ontvluchten de drukte van de Randstad en verhuizen richting het oosten. Je ziet het terug in de relatief snel groeiende bevolking van plaatsen als Driebergen en Zeist. De grote vraag is wat die groeiende groep stadse mensen verwacht van hun nieuwe omgeving en in het bijzonder van het buitengebied. Ik denk dat er steeds meer behoefte is aan activiteiten in het groen en dat wij met ons landgoed in een unieke positie zijn om daarop in te spelen.

Met die behoefte in gedachten hebben we, naar aanleiding van de quotering op de levering van melk in 1984, landbouwgronden van ons landgoed omgezet in een golfbaan. De golfers en andere recreanten bevinden zich nu deels in een parklandschap met hier en daar stukken bos en water. Dankzij het succes van de golfbaan konden we vervolgens de gebouwen eromheen tot waarde brengen. De oude stallen vormden we om tot een clubhuis. Van een opslagloods en ons voormalig ouderlijk huis maakten we een kantoor- en vergaderplek. Daarnaast hebben wij enkele landhuizen laten bouwen, waarbij we de grond uitgeven in erfpacht. In de toekomst gaan we dit mogelijk nog combineren met zorg. Al met al voorzien we zo in een maatschappelijke behoefte waarbij we tegelijk voor onszelf nieuwe verdienmodellen creëren.

Grond en gebouwen zijn de sleutelfactor. Een rendabel verdienmodel zonder voldoende grond en gebouwen is nauwelijks denkbaar. Een ander landgoed dat ik ken bijvoorbeeld heeft praktisch alle grond en huizen verkocht. Dat is een fundamentele fout geweest. De onderhoudskosten van een landhuis of kasteel zijn namelijk gigantisch, en niet op te brengen zonder verdienmodellen op basis van een omliggend terrein en opstallen. Weer een ander groot landgoed draait als een trein. Zij zijn niet afhankelijk van de inkomsten van het kasteel zelf, maar hebben opbrengsten uit hun terreinen en overige gebouwen, waarmee ze het kasteel onderhouden.

Landgoederen zouden een eigen status moeten krijgen in bestemmingsplannen, waarbij met name gebouwen makkelijker een nieuwe functie kunnen krijgen. Stel dat we geen golfbaan hadden mogen maken! Dan was een fiks verdienmodel weggevallen. De ruimte om afspraken hierover te maken met overheden waar de maatschappij ook beter van wordt, wordt gelukkig wel steeds beter.

Meer informatie

> Landgoed Anderstein