Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Herman Menkveld, akkerbouwer

Herman Menkveld is biologische akkerbouwer te Olst in Salland en voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Groen Salland.

Herman Menkveld

‘Vergroot de kennis over de bodem bij boeren, natuurbeheerders en burgers’

Als natuurboer exploiteer ik gebieden van Staatsbosbeheer. Het gaat bijvoorbeeld om graanakkers, waar ik me richt op een combinatie van botanische waarden en agrarische productie. En dat begint met een goede zorg voor de bodem. Een gezonde bodem heeft een derde aarde, een derde water en een derde lucht. Daardoor kan het bodemleven floreren. Vóór alles voorkom ik daarom dat de bodem verdicht door gebruik van te zware machines. Ook gewasrotatie is belangrijk. Niet alle jaren rogge op natuurakkers, maar jaarlijks wisselen van gewas. Zo hou je de bodem gezond. Ik streef niet naar een zo hoog mogelijk productie, maar de exploitatie is wel rendabel.

Bodemverdichting speelt overigens niet alleen in de landbouw, maar net zo goed in het natuurbeheer. De machines voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden zijn vaak veel te zwaar. De terreinbeheerders denken vooral aan de nutriëntengehaltes die omlaag moeten. Eigenlijk hebben we allemaal last van kokervisie.

We hebben weer een brede blik nodig. Dat geldt voor boeren, voor natuurbeheerders en voor burgers en begint met de biologielessen op school en de agrarische opleidingen. Als je werkelijk snapt hoe de bodem werkt, dan snap je ook dat ze de basis is van alles. En dan komt de motivatie om goed voor die bodem te willen zorgen van binnenuit. Dat verandert bijvoorbeeld de houding tegenover gewasbeschermingsmiddelen, zowel bij de boer als bij de burger.

Meer informatie