Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Innovatieve foodondernemers jagen transitie naar duurzaam voedselsysteem aan

fermentology Food Market and Salon (copyright Mediamatic Liz Kunst)7 december 2015 – Innovatieve foodondernemers met duurzame producten krijgen steeds meer invloed op de voedselmarkt. Dit prikkelt de grote, gevestigde partijen om na te denken over hun strategie van concurreren op kostprijs. Ook zij gaan zich steeds meer richten op de productie en verkoop van duurzame voedingsmiddelen. Zo jagen de kleine foodondernemers de transitie naar een duurzaam voedselsysteem aan.

Dit was de belangrijke constatering tijdens de eerste bijeenkomst van het praktijkproject Natuurlijk innoveren in de voedselsector op 3 november in de Veldkeuken in Utrecht. De negen aanwezige foodondernemers kiezen voor een businessmodel gebaseerd op duurzaam, kwalitatief, hoogwaardig voedsel. Remeker Kaas bijvoorbeeld maakt een kaas waarvan de exclusieve smaak ontstaat door de bodem, het soort koeien en de kruiden die de koeien eten. Andere bedrijven in het gezelschap richten zich op gezond en lokaal geteeld voedsel in de retail of op het ontwikkelen van een lokale circulaire economie.

De ondernemers bespraken de maatschappelijke meerwaarde van hun ondernemingen, hun strategische keuzes en dilemma’s en de relatie met natuurlijk en sociaal kapitaal. Ook gingen ze in op de rol die de overheid kan spelen in verduurzaming, zoals het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het voedselsysteem.

Duurzame voedselproductie ook goed voor natuurlijk kapitaal

Het beschermen en behouden van natuurlijk kapitaal bleek niet de primaire focus van de meeste ondernemers aan tafel. Wel denken zij dat goede en smaakvolle producten hun basis vinden in kleinschalige productie met zorg voor de bodem, de dieren en hun leefomgeving. Door hun manier van werken benutten deze ondernemers het natuurlijk kapitaal dus wel en dragen ze ook bij aan het beschermen en verbeteren. Hierdoor ontstaan naast economische baten ook maatschappelijke baten zoals natuur en dierenwelzijn. Dat effect zou groter zijn als ook de grote bedrijven verder zouden kijken dan alleen de kostprijs van hun producten.

Een belangrijke uitdaging voor de aanwezige ondernemers zijn de hogere kosten van duurzame productie. Die moeten worden gecompenseerd door een meerprijs voor de producten op de markt. De deelnemers ervaren dat zij zich echt moeten onderscheiden in de markt om die meerprijs te kunnen krijgen. Een andere veelvoorkomende uitdaging is de opschaling als een supermarkt producten van een kleine ondernemer wil gaan verkopen.

Kennis en educatie over herkomst voedsel cruciaal

De ondernemers ervaren dat kennis en educatie over de herkomst van goed voedsel in de hele maatschappij cruciaal is voor een duurzamer voedselsysteem. De huidige prijs van voedsel weerspiegelt niet de volledige waarde van voedsel. De consument krijgt hierdoor een verkeerd beeld. Consumenten, en ook beleidsmakers en politici, moeten weten en ervaren hoe goed voedsel wordt gemaakt. Dan zien ze de meervoudige baten van deze andere manier van werken en kunnen zij hun keuzes daar mede op baseren.

De tweede bijeenkomst met foodondernemers volgt in januari 2016.

Meer informatie