Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Jan Reinier de Jong, akkerbouwer

Jan Reinier de Jong is akkerbouwer in Odoorn in de Veenkoloniën.

‘Een gezonde bodem is de basis van mijn bedrijf’

Ik ben de vierde generatie akkerbouwers op dit bedrijf. Mijn voorgangers hebben allemaal goed voor de grond gezorgd, zodat ik goede grond heb geërfd. Dat betaalt zich uit in een hoge kwaliteit en weerbaarheid van de gewassen. Vooral organische stof is van belang, omdat het vocht vasthoudt. Het grondwater zit hier op de Hondsrug diep, dus voldoende bodemvocht is cruciaal. Probleem is dat we door de aanscherping van de fosfaatnorm steeds minder organische meststoffen op het land kunnen brengen. Dat leidt tot uitmergeling van het land. Grondmonsters lijken dat nu al te weerspiegelen.

De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt kansen om te werken aan de bodem. Boeren zouden bijvoorbeeld een deel van het onderhoud van wegbermen en slootkanten kunnen overnemen van de gemeenten. Dat zou dan kunnen gelden als groene dienst die de boer moet verrichten als tegenprestatie voor zijn toeslagrechten van het GLB. Het mes snijdt aan twee kanten: de maatschappelijke kosten gaan omlaag doordat de boer het maaien goedkoper en beter kan uitvoeren en met het maaisel kan hij het organisch stofgehalte van zijn bodems verbeteren. Het is dan een aanvulling op of alternatief voor groenbemesters. Ik vind dit idee een goed voorbeeld van een groene dienst, want het levert meerwaarde op voor je bedrijf, waar je uiteindelijk ook geld mee verdient.