Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Joop van Bodegraven, ministerie van Economische Zaken

Joop van Bodegraven is senior beleidsmedewerker Natuurlijk Kapitaal bij het ministerie van EZ, de opdrachtgever van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland.

‘Meer investeren in natuurlijk kapitaal verhoogt onze welvaart’

Of we ons dat nu bewust zijn of niet: de samenleving maakt intensief gebruik van natuurlijk kapitaal. Het mooiste voorbeeld waar ik zelf veel aan gewerkt heb is het waterregulerend vermogen van ecosystemen. Natuurgebieden kunnen water bergen en moerassen zuiveren het water. Hiervoor bestaan ook kunstmatige alternatieven, maar op de lange termijn hebben die toch vaak beperkingen. Zo zijn door klimaatverandering veel van onze dijken niet meer hoog genoeg. En dan wordt zo’n kunstmatige oplossing alsnog duur. Waarmee ik overigens niet wil suggereren dat natuurinclusieve oplossingen goedkoop zijn. Wat ik duidelijk wil maken is dat je extra opties in handen krijgt als je de oplossingen van de natuur meeneemt in je afwegingen. Zeker op langere termijn kunnen de baten van natuurinclusieve oplossingen de kosten overstijgen.

De Rijksoverheid wil natuur meer als onderdeel van de samenleving zien en de benutting van de natuur meer laten bijdragen aan onze welvaart. De gedachte van de nieuwe Natuurvisie is dat de samenleving meer van de natuur kan profiteren, mits zij daar verantwoord mee omgaat en er ook zelf in investeert. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. We willen een hogere bewustwording rond de waarde van natuur bewerkstelligen, waardoor bedrijven als vanzelfsprekend natuurinclusief gaan denken.

We verwachten dat het Natuurlijk Kapitaal Nederland-programma van het PBL ons meer inzicht geeft in de praktijk van natuurinclusieve oplossingen en waar men tegenaan loopt. Wat voor tools zijn er nodig zodat bedrijven en maatschappelijke organisaties hun eigen afwegingen kunnen maken? We hopen ook meer zicht te krijgen op de beweegredenen van partijen om al dan niet aan de slag te gaan met natuurlijk kapitaal. ‘What’s in it for them?’, dat is de vraag.