Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

KlaasJan Swager, houtbedrijf Foreco

KlaasJan Swager is verantwoordelijk voor de marketing en innovatie bij Foreco. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verhandelt houtproducten.

Foto van KlaasJan Swager

‘Het juiste hout op de juiste plaats’

Waar haal je als houthandel je hout vandaan? Plantages zijn natuurlijk goed omdat ze een heel efficiënte vorm van landgebruik zijn. Tegelijk zijn het monoculturen die verder weinig meerwaarde hebben. Het is ook belangrijk om hout te oogsten uit natuurlijke bossen. Maak je geen economisch gebruik van het bos, dan is de kans groot dat het wordt omgezet in landbouwgrond. Zeker in de tropen. Daarbij moet je de natuurlijke bossen wel zodanig gebruiken dat ze niet alleen hout kunnen leveren, maar ook biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten.

Als houthandel streven wij naar een goede balans tussen hout uit natuurlijke bossen en hout van plantages. De markt is op dit moment gericht op een beperkt aantal houtsoorten waar veel vraag naar is. Grotendeels afkomstig uit monoculturen van steeds dezelfde soorten. Wij vinden dat je ook moet kijken naar de diversiteit aan houtsoorten die de natuur biedt en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken. De kunst is om het juiste hout op de juiste plaats te gebruiken.

Om de toepassingsmogelijkheden zo breed mogelijk te maken, bewerken en behandelen we het hout. Daar zijn we echt koplopers in. Zo hebben we NobelWood ontwikkeld: snelgroeiend naaldhout dat we zodanig behandelen dat het een alternatief is voor tropisch hardhout. Die behandeling gebeurt ook nog eens met restproducten uit de agrisector en is daarmee biobased. Deze innovatie willen we graag verbreden naar andere houtsoorten. Daarmee kan de markt wegbewegen van de eenheidsworst en een diversiteit aan houtsoorten gaan gebruiken.

Wat we hard nodig hebben als bedrijfstak zijn gemeenschappelijke indicatoren die zichtbaar maken wat de sociale en ecologische impact is van productiemethoden. Die geven de markt de mogelijkheid om afwegingen te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld ook langzaam groeiende houtsoorten weer in beeld komen.

Meer informatie