Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Maarten Hajer, Planbureau voor de Leefomgeving

Maarten Hajer is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

‘Een spannende zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen’

In de polder waar ik als tiener regelmatig doorheen struinde was een mysterieus gebied afgescheiden door water. Op de brug stond een puntig houten hek met daarin een altijd gesloten deur. En op die deur zat een bord: ‘Verboden toegang: gebied van wetenschappelijke waarde’. Het bleek te gaan om een eiland van bijzondere natuurlijke waarde. Het was zoveel waard dat het in ieder geval niet openbaar toegankelijk kon zijn.

Welke waarde heeft de natuur eigenlijk? Wie bepaalt dat? En hoe wordt die waarde dan beheerd?

Tot nu toe domineerde in het natuurbeleid de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en raakte beleving en benutting van de natuur door burgers en bedrijven steeds meer op de achtergrond. Prikkeldraad werkt prima waar we natuur met rust willen laten. Maar er is nog veel meer natuur waar we wat mee zouden kunnen willen en waar prikkeldraad niet goed werkt. Internationaal, maar ook in Nederland wordt gekeken naar mogelijkheden waarbij het benutten, beleven en behouden van natuur hand in hand kunnen gaan. Een spannende zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. Natuur omdat we het waarderen.