Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Nieuw praktijkproject over verzilveren van bestaande natuur

Verplaatsbare molen in de Weerribben4 maart 2015 – In een nieuw praktijkproject van Natuurlijk Kapitaal Nederland verkent het PBL in Nationaal Park Weerribben-Wieden hoe bestaande natuur kan worden verzilverd. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Staatsbosbeheer. Op donderdag 19 februari vond een inspirerende kick-off meeting plaats met partijen uit het gebied.

Projectleider Martijn van der Heide: “In de Weerribben-Wieden verkennen we de praktische toepasbaarheid van het denkmodel van NKN voor het beschermen, beleven en benutten van bestaande natuur. We kijken vooral naar kansen voor nieuwe en optimalisatie van bestaande verdienmodellen of financiële dragers voor het natuurbeleid. De komende maanden gaan we in gebiedsbijeenkomsten en interviews in gesprek met vragers en aanbieders van ecosysteemdiensten uit de streek. Samen brengen we de kansen en knelpunten in beeld voor de verzilvering van bestaande natuur.”

Met zijn focus op bestaande natuurgebieden is het nieuwe project een waardevolle aanvulling op de lopende praktijkprojecten van NKN. Die gaan vooral over nieuwe natuur en natuur buiten natuurgebieden. Voor samenwerkingspartner Staatbosbeheer is het project een interessante zoektocht naar de mogelijkheden om via het concept ‘ecosysteemdiensten’ geld te verdienen met natuur.

Kennisuitwisseling met onderwijs

PBL voert het onderzoek uit in samenwerking met LEI en Alterra en vier studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Op deze manier is er ook kennisuitwisseling tussen Natuurlijk Kapitaal Nederland en het onderwijs. Naast Staatsbosbeheer zullen ook andere gebiedspartijen worden betrokken, waaronder Natuurmonumenten. Ze waren allemaal aanwezig bij de kick-off meeting die op 19 februari plaatsvond bij Staatsbosbeheer in Deventer. Tijdens deze vruchtbare bijeenkomst werden de klokken gelijkgezet en concrete afspraken gemaakt over de eerste stappen in het project.

Meer informatie

Martijn van der Heide
martijn.vanderheide@wur.nl
070 – 335 8218