Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Petra Bakker, Rijkswaterstaat

Petra Bakker is coördinator van het beleidsondersteunende programma Natuurlijk Kapitaal (2015-2020) dat Rijkswaterstaat uitvoert op verzoek van het ministerie van IenM.

Petra Bakker

‘Waar kunnen wij het verschil maken met natuurlijk kapitaal?’

Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ maakt energie los! Ik merk het in de pilots van ons programma Natuurlijk Kapitaal. Bijvoorbeeld rond groene daken en rond klimaatadaptatie in middelgrote gemeenten. Tegelijk blijkt het nog lastig om ‘natuurlijk kapitaal’ te concretiseren. Hoe maak je nu aan een wethouder duidelijk wat het belang is van natuurlijk kapitaal? We hebben geleerd dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de opgaven waar de gemeente voor staat. Denk aan gezondheid, hittestress of wateroverlast. Welke kansen biedt natuurlijk kapitaal om die vraagstukken aan te pakken?

Afgelopen jaar hebben we in de volle breedte geproefd aan de vele aspecten van natuurlijk kapitaal. Nu is het tijd om te focussen. Het eerste speerpunt ligt voor de hand: behouden en benutten van natuurlijk kapitaal dat wij als Rijkswaterstaat zelf beheren. Mooie bestaande voorbeelden zijn Ruimte voor de Rivier en de Zandmotor. De Green Deal Infranatuur is een relatief nieuw project waar we aan de slag zijn met ons eigen natuurlijk kapitaal. We delen kennis en ervaringen met de partners in de Green Deal, waaronder de Vlinderstichting, ProRail en TenneT. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de potentie van bermen voor biodiversiteit, biomassa en wegvangen van fijnstof of opschaling van goede voorbeelden zoals de Honey Highway langs de A4. Typisch een project waar we als Rijkswaterstaat een verschil kunnen maken. Lengte en oppervlakte van de wegbermen zijn immers enorm.

In het tweede speerpunt verkennen we wat natuurlijk kapitaal kan betekenen voor andere overheden. In 2017 willen we met enkele gemeenten onderzoeken hoe het concept kan helpen bij het maken van een Omgevingsvisie. Hoe steek je het proces goed in om natuurlijk kapitaal een plek te geven? Wat heb je als gemeente nodig aan kennis en informatie over natuurlijk kapitaal om tot concrete handelingsperspectieven te komen? Hierbij willen we ook de Atlas Natuurlijk Kapitaal inzetten.

In beide speerpunten van ons programma volgen we een aanpak die sterk lijkt op die van het PBL: het identificeren, waarderen en verzilveren van natuurlijk kapitaal. Met als doel het mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Uiteindelijk willen we die benadering ook verankeren in instrumenten als Omgevingsvisies en de Omgevingswijzer (RWS-instrument om duurzame oplossingen in projecten in beeld te brengen, red.).

Meer informatie