Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Rebecca Wiering, oprichter Zeewaar

Oprichter Zeewaar, producent van duurzaam zeewier

visie_Rebecca lachend op Koffietijd

‘Ketenontwikkeling is de grootste uitdaging voor de zeewierindustrie’

Zeewier wordt steeds meer ontdekt als aantrekkelijke toevoeging aan ons menu. En het is nog heel gezond ook. Vitamine Zee, zeggen we!

De toenemende belangstelling zorgt wel voor een run op de natuurlijke bestanden van zeewier. Dat is niet alleen een aanslag op de biodiversiteit, maar ook op allerlei functies die het zeewier vervult zoals kraamkamer voor allerlei zeedieren, zuivering van het water en CO2-vastlegging. Wij zijn daarom in de Oosterschelde de eerste Nederlandse zeewierboerderij gestart waar we het wier zelf duurzaam telen, zonder meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

De consument en winkeliers geven ons de wind in de rug. De vraag naar gezond, regionaal, duurzaam en lekker voedsel blijft groeien. Tegelijk staan we voor grote uitdagingen. Wij telen niet alleen het zeewier, we doen ook de oogst, het transport, het wassen, drogen, bewerken, verpakken en vermarkten. De keten moet nog helemaal vorm krijgen, waarbij innovatie, technologie en specialisatie door partijen belangrijk is. Wij geven de voorzet door het allemaal in beginsel op te zetten.

De beschikbaarheid van productielocaties stelt ons voor een andere opgave. We kunnen voorlopig groeien, maar er komt een moment dat we meer luwe plekken nodig hebben met schoon water. Die zijn schaars en de plekken die er zijn, zijn vaak beschermde natuurgebieden waar je niet zomaar een vergunning krijgt. Bovendien zijn die plekken ook geliefd bij vissers en recreanten. Uiteindelijk kunnen we misschien de Noordzee op, maar teelt op volle zee brengt zoveel extra uitdagingen met zich mee, dat we de productie eerst goed in de vingers willen hebben. Via de maan naar mars, om het maar zo te zeggen.

Wat we nodig hebben is politieke aandacht. De overheid zou heel concreet de ketenontwikkeling voor zeewier kunnen stimuleren. Nederland kan internationaal koploper worden in de zeewierindustrie en een voortrekkersrol vervullen in onderzoek en technologie!

Meer informatie