Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Sjaak Sprangers, melkveehouder

Sjaak Sprangers is biologisch melkveehouder aan de rand van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Hij is voorzitter van de Stichting Duinboeren die werkt aan de leefbaarheid van de streek.

Sjaak Sprangers

‘Boeren verdienen een plek als beheerder van natuurgebieden’

Natuurlijk kapitaal is wat mij betreft een heel ruim begrip. Voor mijzelf houdt het vooral in dat ik op economisch verantwoorde wijze een bijdrage lever aan het natuurbeheer. Onze tachtig Jersey koeien grazen voor een groot deel in De Loonse en Drunense Duinen. Voor terreinbeheerder Natuurmonumenten betekent dit een kostenbesparing in het beheer en extra inkomsten aan pacht. Wij produceren biologische melk en halen daarmee een meerwaarde uit de markt. Een prima verdienmodel!

Maar we zijn ook op andere manieren bezig met het benutten en behouden van natuur. We zitten hier bijvoorbeeld in een kwetsbaar intrekgebied voor drinkwater en met onze natuurlijke wijze van produceren leveren we een bijdrage aan schoon water. We hebben een innovatieve melkveestal die is ingepast in het landschap, een lage ammoniakuitstoot heeft en bovendien een aangenaam verblijf is voor de koeien.

Samenwerking tussen agrariërs en natuurbeheerders is een interessante optie rond veel meer natuurgebieden. De grootste uitdaging is om de drempelvrees te overwinnen die bij beide partijen vaak aanwezig is. Het is een kwestie van vertrouwen tussen de boer en de beheerder. Ook is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden worden aangegaan voor de lange termijn, zodat de boer echt kan investeren. Voor de overheid kan het interessant zijn om de mogelijkheden te verkennen voor een ruimtelijke strategie voor biologische landbouw rond natuurgebieden.

Meer informatie