Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Tweeënvijftig diensten van de natuur in de Veenkoloniën

Grauwe Kiekendief_Groningen_foto Hans Hut_werkgroep-640x24011 november 2014 – Tweeënvijftig verschillende ecosysteemdiensten: zo veelzijdig is het aanbod dat de natuur en de boer kunnen leveren in de Veenkoloniën, een gebied in Noord-Nederland. De diensten variëren van voedselproductie tot een aantrekkelijk landschap om in te wandelen en fietsen. Dit is een van de uitkomsten van de eerste gebiedsbijeenkomst in de Veenkoloniën van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het PBL. De conclusies van NKN zijn onder meer bedoeld om verdere vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te ondersteunen.

De deelnemers, variërend van agrariërs tot beheerders van landschappen en waterschappen inventariseerden in drie rondes de vraag en het aanbod van ecosysteemdiensten in hun gebied. In totaal benoemden zij 52 diensten. Diensten die de basis vormen voor de landbouwproductie, zoals waterbeschikbaarheid en bodemvruchtbaarheid, worden het belangrijkst gevonden. Die moeten eerst op orde zijn, daarna is er ruimte om te werken aan andere diensten die voor bewoners interessant zijn.

Voor sommige diensten ontvangen boeren een vergoeding, zoals de productie van aardappels en graan. Voor veel andere diensten is dat niet het geval. Denk maar aan de productie van een aantrekkelijk landschap. Deze onbetaalde diensten staan vaak onder druk. Is er een manier denkbaar waarop boeren toch een vergoeding kunnen ontvangen voor het leveren van deze waardevolle diensten? Deelnemers zagen verschillende mogelijkheden zoals betaling via bijvoorbeeld een waterschapsheffing, maar ook via zachtere vormen van waardering zoals verbetering van het imago van de landbouw. Grootschalige diensten kunnen mogelijk betaald worden via het GLB. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van leefgebied voor akkervogels door een groep van boeren.

In de volgende gebiedsbijeenkomst eind november zal dieper worden ingegaan op wat vermarktbare en niet-vermarktbare diensten zijn. Waar geen private markt is, zou in de toekomst GLB mogelijk een rol kunnen spelen.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland werkt het PBL aan concrete handvatten voor ondernemers en overheden om te komen tot natuurinclusieve investerings- en beleidsbeslissingen. Voor haar onderzoek neemt het PBL onder meer deel in actuele praktijkprojecten in heel Nederland. Daartoe behoren onder meer praktijkprojecten in Salland en de Veenkoloniën over ecosysteemdiensten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Meer informatie