Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Vincent Grond, GrondRR

Vincent Grond is landschapsarchitect.

Vincent Grond

‘Veranker klimaatadaptatie en natuurlijk kapitaal in een Omgevingsvisie’

Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie, maar het vinden van oplossingen is nog niet zo makkelijk. Vaak wordt de oplossing voor een probleem gezocht op de plek waar het probleem zich voordoet. Maar elk probleem heeft zijn eigen schaalniveau. Als een beek meer water gaat aanvoeren door een stad, kan in de stad extra ruimte voor waterberging worden gezocht. Als de problemen op een andere plek ontstaan – bijvoorbeeld in de bovenloop of het brongebied van de beek – moet je overwegen om daar maatregelen te nemen. Dat is vaak effectiever en goedkoper.

Deze aanpak vraagt om een systeemanalyse van bodem, water en groen, te maken samen met de lokale experts. Klimaatveranderingen horen bij die analyse, die kun je zien als de dynamiek van het natuurlijke systeem op lange termijn. De Natuurlijke Alliantie is een planmethode die op die gedachten is gebaseerd.

Voor Breda hebben we naar een combinatie gezocht van de Natuurlijke Alliantie met de aanpak van natuurlijk kapitaal. Het blijkt dat ecosysteemdiensten heel goed gekoppeld kunnen worden aan een groenblauwe klimaatstructuur. Ze helpen om die adaptatiestructuur een economische onderlegger te geven. We combineerden hem met een stedelijk fiets- en wandelnetwerk. Op de knooppunten in de stad liggen onder andere sportwinkels en gezondheidscentra, op de knooppunten aan de rand liggen parkeerplaatsen en horecagelegenheden.

Zo krijgen meer burgers en bedrijven een belang bij het aanleggen en beheren van die groenblauwe structuren. De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt dan met hen gedeeld. Een gemeente kan dit aan het toeval overlaten, maar er ook actief op sturen, bijvoorbeeld door klimaatadaptatie en natuurlijk kapitaal in een Omgevingsvisie te verankeren. Dit blijkt lastig, je moet een langetermijnvisie hebben, een complexe puzzel. Gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen op de Omgevingsvisie aanhaken, met elk project wordt een stukje van de puzzel gelegd.

Meer informatie