Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Wie betaalt voor de diensten van natuur?

hh-7070630-640x24011 november 2014 – Mensen stellen veel eisen aan de beleving van het buitengebied. Hoe de kwaliteit van dit buitengebied goed kan samengaan met voedselproductie is een van de voornaamste uitdagingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat vinden de deelnemers van de eerste gebiedsbijeenkomst van Natuurlijk Kapitaal Nederland in Salland, Overijssel. De conclusies van NKN zijn onder meer bedoeld om de besluitvorming rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te ondersteunen.

Vraag en aanbod van ecosysteemdiensten waren het onderwerp van de bijeenkomst. Samen met onderzoekers van Alterra en LEI keken de zeventien deelnemers uit de streek naar de mogelijkheden om vraag en aanbod van ecosysteemdiensten beter op elkaar te laten aansluiten.

Betalingsbereidheid blijkt een struikelblok om meer ecosysteemdiensten te benutten. De deelnemers geven aan dat veel mensen wel interesse hebben in bijvoorbeeld streekvoedsel, maar dat ze de prijs te hoog vinden. Daarom blijft ook het aanbod van dergelijke producten achter. Een vergelijkbaar dilemma doet zich voor bij het extra woongenot dat een mooier landschap geeft. De boeren maken kosten om het landschap te onderhouden, maar de huiseigenaren in het gebied plukken er de vruchten van. Een stijging van de woningprijs door een verfraaiing van het landschap levert de boer geen extra inkomsten waarmee hij het landschap zou kunnen onderhouden.

De volgende gebiedsbijeenkomst in Salland vindt plaats in november.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland werkt het PBL aan concrete handvatten voor ondernemers en overheden om te komen tot natuurinclusieve investerings- en beleidsbeslissingen. Voor haar onderzoek neemt het PBL onder meer deel in actuele praktijkprojecten in heel Nederland. Daartoe behoren onder meer praktijkprojecten in Salland en de Veenkoloniën over ecosysteemdiensten in het GLB.

Meer informatie