Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Willem Rienks, oprichter Buitengewone Varkens

Willem Rienks is oprichter van Buitengewone Varkens, een varkenshouderij die varkens buiten houdt op verschillende locaties in Nederland. Daarnaast zit hij in het bestuur van Stichting ERF. ERF bewerkt op biologische wijze zo’n 2000 hectare landbouwgrond rondom Almere, Zeewolde en Lelystad.

Willem Rienks

‘We bouwen een community rond de diensten van onze varkens’

Ons uitgangspunt is zo diervriendelijk mogelijke veeteelt met zo smaakvol mogelijk vlees. Wij vinden dat dat samen gaat. Daar onderscheiden we ons op. Onze varkens lopen buiten in de blubber. De omgeving biedt van alles en als omnivoren maken ze daar gebruik van. Naast het voer dat ze van ons krijgen scharrelen ze zelf bij elkaar wat de natuur biedt, zoals eikels in het bos of wormen en slakken in de wei. We laten ze ook op graanakkers waar ze de restjes van de oogst opeten. Zo maak je gebruik van het eigen vermogen van het varken en de omgeving.

Dit heeft ook effect op hun gezondheid. Onze dieren zijn erg gezond. Ze worden nauwelijks ziek. Experts vertelden ons dat dat de dieren uit zichzelf ziekte-werend materiaal tot zich nemen: wormpjes, slakjes, bepaalde kruiden en grassoorten. Het vlees van de varkens is daardoor steviger en roder, ook omdat ze meer ruimte en beweging krijgen. Van de slager hoor ik terug dat de botten van onze varkens veel harder zijn dan die van varkens in de stal die net genoeg eten krijgen. Ook de vetzuursamenstelling is anders en dat proef je in de smaak.

We zijn bewust op zoek gegaan naar de verschillende diensten die onze varkens kunnen leveren. Zo komen landeigenaren naar ons toe die hun grond braak laten liggen, om te vragen of de varkens de grond kunnen omwroeten. Ook boseigenaren, voor het wegwroeten van struiken die het bos overwoekeren. We proberen dit idee van een community in stand te houden. We willen natuurlijk kapitaal meer gaan inzetten in meerdere lagen. Zoals bomen telen waarvan de varkens de vruchten kunnen opeten; de varkens kunnen die bomen vervolgens weer bemesten.

De huidige wet- en regelgeving biedt niet genoeg ruimte voor ondernemers om met dit soort dingen te kunnen experimenteren. Kleine innovatieve bedrijven zitten vaak in niches en kunnen geen harde vuist maken. Als de overheid natuurlijk kapitaal wil operationaliseren, is het goed als zij grenzen stelt en belastingen heft op vervuiling, zodat freerider gedrag wordt beperkt. De overheid zou de markt beter kunnen organiseren, bijvoorbeeld door de huidige keurmerken transparanter en vergelijkbaarder te maken.

Meer informatie