Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Begeleiding

Natuurlijk Kapitaal Nederland is begeleid door een klankbordgroep met spelers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Zij adviseerden over de werkwijze van NKN met het oog op de relevantie voor besluitvorming over investeringen en beleidswijzingen. De leden hadden zitting op persoonlijke titel.

Leden klankbordgroep Natuurlijk Kapitaal Nederland

  • Geert Teisman (Voorzitter, hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Yolande van der Meulen (Directeur Natuur en Milieu, provincie Brabant)
  • Bas Ruter (Directeur Duurzaamheid, Rabobank)
  • Andre Veneman (Directeur Duurzaamheid, Akzo Nobel)
  • Ellen Oerlemans (Program Coordinator, Change Management & Public Affairs, DSM)
  • Sander Band / Joop van Bodegraven (Directie Natuur en Biodiversiteit, ministerie van EZ)
  • Patrick van Nuvelstijn (Co√∂rdinator European and International Affairs, Natuurmonumenten)
  • Olav Cornielje (Directeur Duurzaamheid, ministerie van IenM)