Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Natuurlijk innoveren in de voedselsector

fermentology Food Market and Salon (copyright Mediamatic Liz Kunst)Streekproducten, biologische producten en vergeten groenten en veerassen maken een snelle opmars op de Nederlandse voedselmarkt. De bedrijven die deze producten maken, hebben vaak veel aandacht voor de waarde van natuur en ecosystemen in de bedrijfsvoering. Ze zijn zich bewust van hun impact op het natuurlijk kapitaal én van hun afhankelijkheid ervan. Ze maken gebruik van innovatieve, duurzame productiemethoden, met meer aandacht voor kwaliteit en een kortere, transparante productieketen. In dit praktijkproject verkennen we hoe foodondernemers tot een levensvatbaar businessmodel kunnen komen op basis van duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

De focus ligt op productiediensten voor de voedselvoorziening zoals groenten, fruit en vee. Daarnaast kunnen aanvullende diensten aan bod komen die een meerwaarde zijn voor ecologie, maatschappij of bedrijf. Voorbeelden zijn recreatie, bodemvruchtbaarheid en bestuiving.

Hoe gaan we te werk?

We werken samen met een groep van circa 15 innovatieve ondernemers om te analyseren welke kansen en uitdagingen zij hebben. We kijken naar de wijze waarop zij hun bedrijfsmodel inrichten en waar win-win situaties kunnen ontstaan voor economie en ecologie. We onderzoeken daarnaast de gemeenschappelijke kenmerken en ‘best practices’ van deze ondernemingen, en hoe deze kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Wat is ervoor nodig om de onderneming levensvatbaar te maken en te houden, of om deze op te schalen?

Wie doen mee?

Ondernemingen die in dit onderzoek participeren zijn o.a.:

Contact

Christi Veldhuis-Van Essen (PBL)
christi.veldhuis@pbl.nl
06-52681509

Frederiek van Lienen (PBL)
frederiek.vanlienen@pbl.nl
06-42206440

Foto: copyright Mediamatic, Liz Kunst