Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Natuurlijk kapitaal in de biobased economy

Marcel Schuttelaar met eerste oogst Noordzeeboerderij (copyright Geert Gordijn)Zeewierteelt staat volop in de belangstelling, in de regio’s, bij bedrijven en bij het ministerie van Economische Zaken. Het heeft grote potenties in de biobased economy, maar de bedrijfstak staat op dit moment in Nederland nog in de kinderschoenen. Keuzes over productiewijzen, productielocaties en afzetkanalen voor grootschalige productie moeten nog gemaakt worden. Diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen benadrukken bovendien dat zeewierteelt ook ecosysteemdiensten levert die (nog) niet direct via de markt verzilverd kunnen worden. In dit praktijkproject onderzoeken we hoe een natuurlijk kapitaal perspectief kan bijdragen aan een ecologisch en economisch verantwoorde circulaire zeewierketen.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

Voorbeelden van productiediensten van zeewier zijn:

 • ‘Food’ in de vorm van eiwitrijk voedsel dat onder meer gebruikt kan worden als vleesvervanger
 • ‘Feed’ voor visteelt en veehouderij
 • Grondstof voor bioplastics
 • Grondstof voor de farmacie
 • Grondstof voor de groene chemie
 • Grondstof voor omega 3-vetzuren

Daarnaast kan de teelt van zeewier ook niet-productiediensten leveren, zoals:

 • Beschermen of bijdragen aan biodiversiteit op zee
 • Bioremediation oftewel opname van metalen
 • Bescherming tegen sealice, een kleine parasiet
 • Opname van nutriënten
 • Tegengaan van verzuring oceaan door opname CO2
 • Productie van biomassa in zee waardoor minder land en grondstoffen zoals olie nodig zijn
 • Culturele diensten kunnen bijdragen aan een duurzaam imago

Hoe gaan we te werk?

We ontwikkelen twee scenario’s voor de toekomst van zeewierteelt in Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zeewierteelt in windparken of zeewierteelt in combinatie met viskweek. We gebruiken de NKN-methodiek om inzichtelijk te maken welke ecosysteemdiensten (productiediensten en niet-productiediensten) de teelt van zeewier kan leveren, wat de waarde daarvan is en of/hoe deze verzilverd kunnen worden. We onderzoeken hoe eventuele institutionele belemmeringen voor het verzilveren kunnen worden overwonnen.

Een centraal onderdeel van het project zijn een of twee workshops waarin we met stakeholders in gesprek gaan over verzilvering en de manier waarop de baten de business case van zeewierteelt beïnvloeden.

Wie doen mee?

Voor de workshops nodigen we bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties uit die een belang hebben bij zeewierteelt in de regio. Voorbeelden zijn Zeewaar en de Noordzeeboerderij. Waar relevant zoeken we samenwerking met Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Contact

Sander van den Burg (LEI)
sander.vandenburg@wur.nl
070–3358129

Trudy Rood (PBL)
trudy.rood@pbl.nl
06–50869241

Foto: copyright Geert Gordijn