Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

TEEB

Twee grote studies van de VN hebben ervoor gezorgd dat het begrip ‘ecosysteemdiensten’ op de internationale beleidsagenda kwam: The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) in 2010 en zijn voorganger de Millennium Ecosystem Assessment (MA) in 2005. Natuurlijk Kapitaal Nederland bouwt hierop voort en werkt aan concrete handvatten voor ondernemers en overheden om aan de slag te gaan met ecosysteemdiensten.

Millennium Ecosystem Assessment (2005)

Secretaris-generaal Kofi Annan van de VN initieerde in 2000 de Millennium Ecosystem Assessment (MA). De studie gaf een state-of-the-art wetenschappelijke beoordeling van de toestand en trends in de ecosystemen in de wereld en de diensten die zij leveren. De MA hielp de discussie over ecosysteemdiensten vooruit met een indeling van de diensten:

  • productiediensten (bijvoorbeeld riet en voedsel)
  • regulerende diensten (bijvoorbeeld bestuiving en nutriëntenkringlopen)
  • culturele diensten (bijvoorbeeld recreatie en gezondheid)

476925001_thinkstock_300x240 94013675_thinkstock_300x240 RS2812_313f_lb12 4.3-HH_16580976_c.Barton van Flymen_300x240
De Verenigde Naties concludeerde dat mondiaal 15 van de onderzochte 24 ecosysteemdiensten achteruit gaan doordat ze niet duurzaam worden gebruikt. De huidige menselijke omgang met die goederen en diensten put het natuurlijk kapitaal van de aarde uit, stelde de MA.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2010)

Met The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) kwam de focus te liggen op de economische waardering van ecosysteemdiensten. TEEB droeg bij aan bewustwording van de kosten van een eventuele achteruitgang van ecosystemen en biodiversiteit. Het TEEB-rapport deed voorstellen voor concrete beleidsinstrumenten die helpen meer rekening te houden met de waarde van natuur

Onder de vlag van TEEB zijn verschillende studies uitgebracht over specifieke thema’s (zoals water en wetlands), sectoren (zoals landbouw en voedsel), gebieden (zoals de Noordpool) en doelgroepen (zoals beleidsmakers en het bedrijfsleven). De EU heeft een TEEB-studie uitgevoerd en landen over de hele wereld zijn bezig met landenstudies. Ook Nederland heeft een aantal TEEB-studies uitgebracht.

TEEB gebruikt een denkmodel dat helpt ecosysteemdiensten in beeld te brengen en mee te nemen in de besluitvorming. Herkennen, waarderen en verzilveren van de waarde van natuur zijn hierbij sleutelbegrippen. Het denkmodel van NKN is hierop gebaseerd.

Meer informatie