Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

TEEB-studies in Nederland

Bonaire_PBL_3312scr_2f26830d089a675_640x240In Nederland zijn een aantal TEEB-studies uitgevoerd die vooral hebben gezorgd voor meer bewustwording van het economisch belang van natuur. Met Natuurlijk Kapitaal Nederland gaat PBL een stap verder en onderzoekt hoe de waarde van natuur concreet kan worden meegenomen in investeringsbeslissingen en beleidswijzigingen.

  • TEEB voor gebieden (Alterra, 2014)
    Beter benutten van ecosysteemdiensten bij complexe ruimtelijke opgaven biedt kansen voor verhoging van de welvaart en de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer informatie