Natuurverkenning 2010-2040
Handvatten voor beleid
Baseer het natuurbeleid op de drijfveren van mensenlees meer

Natuurverkenning 2010-2040

Met de Natuurverkenning 2010-2040 wil het PBL een inspiratiebron leveren waarmee overheden en maatschappelijke partijen invulling kunnen geven aan het lange termijn beleid voor natuur en landschap.

In de samenleving bestaan sterk uiteenlopende beelden over wat natuur is. Voor de een is bijvoorbeeld een groen bedrijventerrein natuur, voor de ander gaat het om bedreigde soorten en wildernis. Het PBL heeft deze verschillende uitgangspunten vertaald in toekomstbeelden voor natuur (‘kijkrichtingen’) en handvatten voor het beleid. De toekomstbeelden laten zien dat Nederland er heel verschillend kan uitzien in 2040, afhankelijk van welk beleid wordt gevoerd vanaf nu.

Veel extra informatie

Op deze website vindt u, naast de belangrijkste informatie uit de publicatie ‘Natuurverkenning 2010-2040’, veel extra informatie. Bijvoorbeeld: visies op natuur van prominente bestuurders en ondernemers, praktijk­voor­beelden, aanvullende informatie en beelden bij de kijkrichtingen, en achtergronden.

Nieuw

Kijkrichtingen voor natuur


Veel gezocht

Visies op natuur

Maarten Hajer Maarten Hajer, directeur PBL
'Na twee decennia relatieve rust is het natuurbeleidsveld op drift.'

 • Lees de visie van Maarten Hajer
 • Lees meer visies
 • Johan van de Gronden
  'De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie.' Lees meer
  Riet Dumont
  'Natuur, landschap en cultuur zijn één!' Lees meer
  Paul Makken
  'Geld is een middel om natuur terug te brengen in de harten van mensen.' Lees meer
  Jan van Tatenhove
  'Integraal, grens- overschrijdend Noordzeebeleid essentieel voor bescherming zeenatuur.' Lees meer
  Eelco Leemans
  'Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuur-bescherming.' Lees meer
  Gijs Kuneman
  'Het nieuwe Ge- meenschappelijk Landbouwbeleid biedt een kans voor verbind- ingszones-met-verbinding.' Lees meer
  Bart Krol
  'Nu blijven vooral de postzegels natuur over, maar de robuuste basis is weg.' Lees meer
  Chris Kalden
  'Natuurbeleid meer richten op wat mensen van de natuur verwachten.' Lees meer
  Marly Bloem
  'Effectief natuurbeleid vraagt centrale sturing én decentrale gebieds-ontwikkeling.' Lees meer
  Diederik van Hoogstraten
  'Als gebiedsont- wikkelaar herken ik mij het meest in de kijkrichting Beleefbare Natuur.' Lees meer
  Hans Alders
  'Meer aandacht voor de econo- mische waarde van biodiversiteit kan de transitie naar groene groei bevorderen.' Lees meer
  Denktank Panorama Natuur
  'Het natuurbe- leid is toe aan verbinden: met mensen, met andere sectoren en natuur zelf.' Lees meer
  Co Schot
  'Zorg dat recreanten een band krijgen met het gebied, zodat ze ook verant-woordelijkheid gaan dragen.' Lees meer
  Marco Glastra
  'Herten en zwijnen zorgen voor variatie in het landschap en voor een gevulde menukaart in restaurants.' Lees meer
  Joep Thönissen
  'Natura 2000- gebieden bieden recreatie mogelijk heden aan doel-groepen die op zoek zijn naar bijzondere soorten. lees meer
  Louise Fresco
  'Boeren vergoeden voor extra inspanningen voor natuur en landschap.' Lees meer
  Job Schipper
  'Grootschalige teelt van zeewier kan een duur- zame oplossing zijn voor toe- nemende vraag naar eiwitten.' Lees meer
  Jan Jaap de Graeff
  'Zet de filosofie van de EHS niet bij het grofvuil, maar kies prioriteiten en gun de natuur de tijd.' Lees meer
  Huib Morelisse
  'Stakeholder-engagement essentieel voor duurzame inpassing bedrijvigheid op lange termijn.' Lees meer
  Wilco de Jong
  'Samen staan we sterk! Geef én de natuur én de landbouw de ruimte om zich te ontwikkelen.' Lees meer
De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.