Natuurverkenning 2010-2040

Handvatten voor beleid

Naar een vernieuwde visie op natuur en natuurbeleid

In het natuur- en landschapsbeleid en aangrenzende beleidsvelden zijn sinds het aantreden van het kabinet Rutte ingrijpende veranderingen gaande. Het vorige natuurbeleid, met zijn accent op de procedurele uitvoering van complexe regels, ondervindt in de maatschappij steeds meer weerstand. Met deze Natuurverkenning draagt het PBL handvatten aan voor een nieuwe visie op natuur en natuurbeleid. Een strategische visie die het natuurbeleid weer midden in de samenleving kan zetten en een stevig fundament legt voor meervoudig gebruik van natuur en landschap.

De handvatten:

Deze bouwstenen voor het beleid zijn gemaakt aan de hand van vier (ideaaltypische) kijkrichtingen voor 2040, die het palet tussen behoud en benutten van natuur schetsen.

Voor beleid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven

De handvatten zijn bedoeld voor beleidsmakers bij de diverse geledingen van de overheid, maar ook voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In de samenleving zijn immers veel partijen die zich, om uiteenlopende redenen, bezighouden met natuur en landschap.

Lees ook:

2 reacties op “Handvatten voor beleid”

  1. Huub van 't Hart zegt om 14:15 op 01-03-2012:

    Als KNNV afdeling Delfland doen wij mee met de provinciale diskussie over de toekomst van het natuur- en recreatiebeleid in Zuid-Holland. Op onze bestuursvergadering van 17 maart gaan wij ons verdiepen in de vier kijkrichtingen van het PBL toegepast op de regio Delfland. Hoe zien onze natuur- en recreatiegebieden er uit gezien door de PBL-kijkdoos?

  2. Henk Daalder Duurzame Brabanders zegt om 01:48 op 27-01-2012:

    Natuur en windparken gaan vaak goed samen, daarom horen mooi ontworpen windparken ook in natuurbeleid.
    Door burgers in die windparken te laten investeren, in hun eigen voordeel, ontstaat een extra band waar hun stukje windpark in natuur staat, of er vlak bij. Zo geef je de natuur een extra dimensie

    http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2012/01/initiatiefwet-mooi-nederland-van-pvda-groenlinks-en-d66-met-mooie-windparken/

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.