Natuurverkenning 2010-2040

De Noordzee

De winning en de suppletie van zand op zee vanaf een schip

Het debat over de natuur in de Noordzee is van oudsher toegespitst op de visserij en vooral de boomkorvisserij. Inmiddels doen steeds meer nieuwe gebruikers hun intrede op zee.

Benut windenergie voor economische én ecologische winst

Zorgvuldige planning van het benutten van windenergie levert veel winst op voor zowel de economie en de benutting van de opbrengst (uitwisseling met andere landen) als voor natuur. Het effect op natuur is afhankelijk van de locatie, maar lijkt vooralsnog positief.

Koppel de Kaderrichtlijnen Water en Marien voor integraal kust- en zeebeleid

Koppeling van de Kaderrichtlijn Water (met de kustwateren en overgangswateren) en de Kaderrichtlijn Marien kan perspectieven bieden voor verbetering van de ecologische kwaliteit van zee en kustzones.

Benut de mogelijkheden van de zandmotor

Hoewel de effecten van de ‘zandmotor’ voor de kust moeten worden afgewacht, lijkt de aanpak kansrijk voor zowel veiligheid, recreatie en natuur.

Lees ook:

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.