Natuurverkenning 2010-2040

Drijfveren

Wolk met gedachten van mensen over natuur
Waarom maakt iemand zich druk om natuur? Op die vraag is een heel palet aan antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld omdat iemand biodiversiteit belangrijk vindt, of omdat hij vindt dat natuur er is om te gebruiken. Anders gezegd: er zijn in de maatschappij veel verschillende drijfveren om natuur te behouden en te ontwikkelen.

Baseer het natuurbeleid op de drijfveren van mensen

Bij het maken van een visie op natuurbeleid is het belangrijk dat serieus ruimte wordt gegeven aan alle drijfveren die burgers, bedrijven en andere partijen hebben om zich met natuur en landschap te bemoeien. Dat geldt voor alle schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal, Europees, mondiaal.

Vorm coalities met andere sectoren

Door rekening te houden met verschillende drijfveren, is het mogelijk om meer in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaam ondernemen, toenemende recreatievraag en de vraag naar duurzame energie. Dit opent de weg naar nieuwe coalities, zoals met de bouwsector of energiesector. Kansen liggen er ook voor het vernieuwen van bestaande coalities, zoals met de recreatiesector en landbouwsector. De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren.

Maak heldere keuzes, óók op regionaal niveau

Niet alle drijfveren zijn overal met elkaar te verenigen. Door op regionaal niveau heldere en weloverwogen keuzes te maken en aan te geven welke drijfveren prioriteit hebben, is er nog een wereld aan omgevingskwaliteit te winnen.

Lees ook:

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.