Natuurverkenning 2010-2040

Kijkrichtingen voor natuur

Met de Natuurverkenning kijkt het Planbureau voor de Leefomgeving ongeveer dertig jaar vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Dat doen we aan de hand van vier (ideaaltypische) kijkrichtingen die de bandbreedte schetsen tussen behoud en gebruik van de groene leefomgeving. Deze kijkrichtingen liggen aan de basis van de handvatten die het PBL heeft geformuleerd voor de vernieuwing van het natuur- en landschapsbeleid.

Drijfveren en opgaven

De kijkrichtingen beginnen bij de ‘drijfveren’ die mensen hebben om zich met natuur en landschap bezig te houden. Die kunnen fors uiteenlopen. Sommige hebben een ethische insteek. Een voorbeeld is dat de mens zorgvuldig met de biodiversiteit op aarde moet omgaan. Er zijn ook drijfveren die uitgaan van behoeften van mensen aan natuur, bijvoorbeeld als bron van ontspanning.

De drijfveren voor natuur bepalen ook de maatschappelijke opgaven rond natuur die mensen zien, zoals het behouden van biodiversiteit of het beter benutten van diensten die de natuur kan leveren.

Vier kijkrichtingen

De drijfveren en maatschappelijke opgaven hebben we als uitgangspunt gebruikt om vier kijkrichtingen voor 2040 te ontwikkelen (zie ook figuur):

De kijkrichtingen maken duidelijk dat natuur en landschap in de samenleving op verschillende manieren worden gebruikt en gewaardeerd.

Kijkrichtingen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Als voorbeeld hebben we voor elk van de kijkrichtingen één mogelijke beleidsstrategie uitgewerkt.

Ideaaltypische toekomstbeelden

De kijkrichtingen zijn ideaaltypische toekomstbeelden, bedoeld om het denken over natuur en landschap op te rekken. Ze zijn daarmee eenzijdig en geen van de kijkrichtingen zal zelfstandig werkelijkheid worden. In de praktijk zullen vaak combinaties voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de betekenis die veel natuurgebieden hebben voor én biodiversiteit én recreatief gebruik.

Lees meer:

Tabel met drijfveren en opgaven per kijkrichting

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.