Natuurverkenning 2010-2040

Inpasbare Natuur

 

In de kijkrichting Inpasbare Natuur maakt de mens gebruik van natuur. In en rond natuurgebieden bruist het van de economische activiteiten. Het groen en het water vormen hiervoor een aantrekkelijke omgeving.

Mensen wonen en recreëren in de natuur. In en om de natuurterreinen verdienen vissers, boeren, projectontwikkelaars en recreatiebedrijven een goede boterham en benutten de natuur in hun bedrijfsvoering.

Voor natuur is altijd wel een kans. Op braakliggende grond verschijnt verrassende, tijdelijke natuur. Is de grond weer nodig, bijvoorbeeld voor woningbouw, landbouw of bedrijvigheid, dan gaat de schop in de grond en vindt de natuur elders weer een plek.

Natuurbeheerders stemmen hun doelen af op wat haalbaar en betaalbaar is. In Inpasbare Natuur leven vooral soorten die niet zoveel eisen stellen aan hun omgeving. Exoten, zoals de halsbandparkiet, worden verwelkomd als soorten die net zo leuk zijn om naar te kijken als inheemse soorten. Verbetering van de milieucondities is niet nodig.

Welk probleem wordt aangepakt?

Ondernemers ervaren de natuur- en milieuregelgeving van de afgelopen decennia als forse beperkingen. Het gevolg is dat zij inkomsten gemist hebben of moesten investeren om te voldoen aan de ecologische eisen. Tegelijk is er behoefte aan natuur als aangename setting voor wonen en werken.

De maatschappelijke uitdaging is om meer ruimte te geven aan het groene wonen, landbouw en andere economische activiteiten, op een zodanige manier dat een natuurlijke basiskwaliteit behouden blijft.  Zeker nu sprake is van economische teruggang moet er meer ruimte zijn voor ondernemers.

Lees meer:

Waarom willen mensen dit?

De kijkrichting Inpasbare Natuur gaat uit van het natuurbeeld dat natuur belangrijk is, maar mens en economie zijn belangrijker. Natuur zorgt zeker niet voor onveilige situaties en overlast zoals overstromingen en muggenplagen. Natuur is per definitie veranderlijk en kan tegen een stootje.

Wat is de beleidsstrategie?

In Inpasbare Natuur beperkt de overheid de regelgeving zodat de economische mogelijkheden van natuur meer kunnen worden benut. Dit betekent tegelijk dat gebruiksfuncties regelmatig met elkaar in conflict komen. Met regulering, wat zou passen bij deze kijkrichting, kunnen meer activiteiten een plek krijgen. Een voorbeeld is het instellen van een visakker op zee als de visserij weggedrukt wordt door zandwinning en windenergie. Verder benut Nederland de ruimte in de Europese biodiversiteitsstrategie voor meervoudig gebruik van natuur.

Lees meer:

Publicaties

Relevante informatie

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.