Natuurverkenning 2010-2040

Over Natuurverkenning

foto: Ed Dammers

De Natuurverkenning is een van de wettelijke producten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL maakt de Natuurverkenning samen met andere organisaties. Vooral Wageningen UR levert een belangrijke bijdrage. Met de Natuurverkenning 2010-2040 wil het PBL de politieke en maatschappelijke discussie ondersteunen over de toekomst van de natuur en het landschap. Tussenresultaten van deze verkenning zijn al gebruikt voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur en de Brede Heroverweging (Leefomgeving en natuur).

De Natuurverkenning 2010-2040 geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke maatschappelijke en andere ontwikkelingen kunnen op het natuur- en landschapsbeleid afkomen, en welke uitdagingen doen zich hierbij voor? zie Achtergronden: Uitdagingen voor natuur
  2. Welke natuurbeelden liggen in de Nederlandse samenleving aan de basis van het denken over natuur? zie Natuurbeelden
  3. Welke toekomsten zijn denkbaar voor de natuur en het landschap in Nederland, gelet op de maatschappelijke uitdagingen en de natuurbeelden in de samenleving? zie Kijkrichtingen voor natuur
  4. Wat betekent dit voor de mogelijke strategieën voor de rijksoverheid en van andere partijen die bij het natuur- en landschapsbeleid zijn betrokken? zie Handvatten voor beleid.

Aanpak

Om deze vragen te beantwoorden maakt het project gebruik van een combinatie van methoden: 

Ook speelt het project zo mogelijk direct in op actuele ontwikkelingen in het natuurbeleid. Zie bv: Herijking EHS

Publicaties

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.