Natuurverkenning 2010-2040

Achtergronden: Het waarderen van natuur

Zeker nu de overheidsmiddelen voor natuur en landschap zijn afgenomen, wordt steeds vaker de vraag gesteld wat mensen eigenlijk aan natuur hebben. Dan volgen ook snel vragen als ‘wat mag het kosten’ en ‘wie betaalt dat?’ Die vragen spelen overigens niet alleen in Nederland, maar (eerder al) ook op wereldschaal en in Europa. De antwoorden hebben allemaal te maken met waardering van natuur. Oftewel: waarom vinden we natuur belangrijk?

In de Natuurverkenning 2010-2040 komt waardering van natuur op verschillende manieren aan de orde:

1. Natuurvisies

Mensen hebben verschillende visies op natuur en landschap (ook wel ‘natuurbeelden’ genoemd). In de Natuurverkenning 2010-2040 vormen vier dominante natuurvisies het vertrekpunt van de kijkrichtingen.
meer over natuurvisies

2. Van natuurvisies naar beleid

Door de jaren heen hebben verschillende natuurvisies ten grondslag gelegen aan het natuurbeleid. Als onderdeel van de Natuurverkenning 2010-2040 voert het PBL onderzoek uit naar de aangrijpingspunten voor het formuleren van nieuw beleid, georiënteerd op actuele natuurvisies. Deze informatie zal gebruikt worden bij het vertalen van de kijkrichtingen naar beleidsboodschappen voor de korte termijn.
meer over van visies naar beleid

3. Zin en onzin van monetarisering

De kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-2040 worden doorgerekend op de effecten op biodiversiteit, belevingswaarde en economische waarde van natuur en op de effecten op andere sectoren. Geld is een communicatief krachtig middel om effecten in uit te drukken. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij maatschappelijke kosten- en batenanalyses. De vraag is echter of het een goed idee is om de waarde van natuur ook in geld uit te drukken.
meer over monetarisering

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.