Natuurverkenning 2010-2040

Natuurgebieden hoog gewaardeerd door Nederlanders

Ruim 3000 Nederlanders in zes regio’s is gevraagd om de meest aantrekkelijke, waardevolle, belangrijke plek met groen, natuur en/of water in Nederland aan te geven. Ruim de helft van de mensen heeft een natuurgebied op land als favoriete plek met water, groen of natuur. Vijftien procent geeft de voorkeur aan plekken in de grote wateren, zoals Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer. Een kwart heeft een voorkeur voor een plek in het agrarische cultuurlandschap.

  • Waardering

0035_002g_nvkw11_01_nl.jpg

  • Kaart favoriete plekken

0035_003k_nvkw11_01_nl.jpg

  • Kaart natuurgebieden

0035_004k_nvkw11_01_nl.jpg

Ruim de helft van de Nederlandse burgers heeft een natuurgebied op land als favoriete plek met water, groen of natuur. Vijftien procent van de mensen geeft de voorkeur aan plekken in de grote wateren, zoals Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer. Een kwart heeft een voorkeur voor een plek in het agrarische cultuurlandschap.

Mensen waarderen de natuurgebieden vooral om de natuurlijkheid, het groene karakter, de rust, de ruimte en de stilte en om de recreatiemogelijkheden. Hoewel de meeste burgers het voorkomen van bijzondere dier- en plantensoorten niet als belangrijkste kwaliteit van hun favoriete plek noemen, is er wel een duidelijke positieve samenhang tussen hun waardering en de natuurwaarde.

De kuststrook, van Cadzand tot Schiermonnikoog, is het meest gewaardeerde landschap. Voor bijna een derde van de Nederlanders is dit hun meest aantrekkelijke plek . Goede tweede is het Limburgse Heuvelland. Ook heidelandschappen worden hoog gewaardeerd. Dit is af te leiden uit de hoge dichtheid van favoriete plekken op de Veluwe, de Drunensche Duinen, de Sallandse Heuvelrug en het Dwingelder Veld. Ook waternatuur (plassen en moerassen), zoals de Reewijkse plassen, de Wieden, de Weerribben en de Oostvaardersplassen worden bovengemiddeld vaak genoemd als mooiste plek.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.