Natuurverkenning 2010-2040

De recreatieve waarde van natuur

Natuurgebieden worden in Nederland hoog gewaardeerd. Deze waardering is niet makkelijk te vertalen in monetaire termen. Wat is immers de waarde van een middag naar het strand of een fietstochtje door de bossen? De relatie tussen natuurwaardering en economie is vaak complex. Toch lukt het in sommige gevallen wel om de waardering voor natuur in geld uit te drukken.

Een aanzienlijk deel van de economische waarde van recreatieve verblijfsrecreatie wordt verdiend in of net naast gebieden met een hoge natuurkwaliteit, de bestaande natuurgebieden.

Natuurgebieden in Nederland belangrijk voor verblijfsrecreatie

De meest directe en eenduidige link tussen natuurwaardering en economie is die van de verblijfsrecreatieve overnachtingen. Massaal verlaten Nederlanders hun eigen woning om te genieten van een aantrekkelijke omgeving dicht bij groen en water. In Nederland telt het CBS (aangevuld met gegevens van Waterrecreatieadvies) jaarlijks circa 90 miljoen toeristische overnachtingen in hotels, pensions, huisjes, campings en op jachten. Dit vertegenwoordigt een economische waarde van 2,4 miljard euro.

Analyse van deze gegevens laat zien dat circa een derde van de totale overnachtingswaarde in Nederland gerelateerd is aan natuurgebieden. De overnachtingslocaties liggen dan in of in de directe nabijheid van natuurgebieden. Op jaarbasis gaat het om een totale waarde van bijna 700 miljoen euro.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.