Natuurverkenning 2010-2040

Ontwikkelen met stakeholders

De Natuurverkenning 2010-2040 wordt uitgevoerd als een interactief project met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de overheid en het bedrijfsleven. Sinds 2009 zijn de volgende workshops gehouden:

Onderwerp Wanneer Inhoudelijke doelen
Kijkrichtingen november 2009, voor ‘land’
juni 2010, voor ‘zee’
(1) Benoemen maatschappelijke uitdagingen voor natuur.
(2) Benoemen natuurvisies.
(3) Schetsen van contouren kijkrichtingen en omgevingsscenario’s.
Omgevingsscenario’s april 2010 Verkennen van zogenoemde ‘ingrijpende gebeurtenissen’ voor natuur en landschap, als onderdeel van de omgevingsscenario’s.
Beleidsboodschappen april 2010, voor ‘land’
november 2010, voor ‘zee’
Formuleren beleidsboodschappen, gebaseerd op kijkrichtingen en omgevingsscenario’s.

Aan de workshops ging een serie verkennende interviews vooraf met uiteenlopende stakeholders. De interviews gaven een eerste indruk van de maatschappelijke trends, de natuurbeelden en de kansen voor het beleid.
Zie Over Natuurverkenningvoor de plaats van de inhoudelijke doelen van de workshops binnen de aanpak van de Natuurverkenning.

Publicaties

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.