Natuurverkenning 2010-2040

Praktijkvoorbeelden

De kijkrichtingen en de beleidshandvatten van de Natuurverkenning hebben een hoog abstractieniveau. Om te laten zien wat ze in de praktijk kunnen betekenen, hebben we twee typen casus uitgewerkt:

  • Gebieden
    Een uitwerking van de kijkrichtingen voor vier concrete gebieden in Nederland: de Grevelingen, de Loonse en Drunense duinen, de Eems-Dollard en het mariene gebied.
  • Lokale initiatieven
    Een uitwerking van drie voorbeelden van initiatieven uit de maatschappij die van belang zijn voor natuur en landschap: stadslandbouw, de streekrekening en lokale energieproductie.
De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.