Natuurverkenning 2010-2040

Gebieden

Hoe kunnen de kijkrichtingen van de Natuurverkenning in de praktijk worden toegepast?

In dit onderdeel laten we zien hoe de kijkrichtingen van de Natuurverkenning kunnen worden toegepast in drie gebieden. We doen dit voor de gebieden: de Grevelingen, de Loonse en Drunense Duinen en het Eems-Dollard gebied.  De informatie over dat laatste gebied volgt later.

Inspiratie voor beleid

Aan de hand van de kijkrichtingen brengen we voor elk gebied in beeld welke mogelijke toekomsten voor natuur er zijn. We laten zien hoe de kijkrichtingen duidelijk maken waar keuzes gemaakt moeten worden en waar verschillende perspectieven op natuur juist heel goed samengaan. En dan blijkt in het gebied vaak meer mogelijk dan ooit gedacht.
Zo wordt duidelijk hoe de kijkrichtingen van de Natuurverkenning besluitvormingsprocessen kunnen ondersteunen en inspireren.

De Grevelingen: kiezen of delen

Het gaat niet goed met de Grevelingen! Sinds begin jaren 70 de getijdenwerking uit de Grevelingen verdween, hebben natuur, recreatie en visserij te lijden van een verslechterende waterkwaliteit en gebrek aan dynamiek. De watersport lijkt bovendien terug te lopen door het weinig onderscheidende aanbod aan voorzieningen rond het meer.
–> Lees meer over De Grevelingen: kiezen of delen

Loonse en Drunense Duinen: het beste van twee werelden

De Loonse en Drunense Duinen liggen aan de rand van Brabantstad, het snel verstedelijkende gebied van Breda, Tilburg, Helmond, Eindhoven en ’s Hertogenbosch. Het uitgestrekte, landschappelijk aantrekkelijke stuifzandgebied herbergt internationaal belangrijke natuur en is van grote recreatieve betekenis. Het huidige beheer richt zich op allebei, is dat het beste van twee werelden?
–> Lees meer over De Loonse en Drunense duinen: het beste van twee werelden?

Eems-Dollard

De kijkrichtingen van de Natuurverkenning kunnen verhelderen waar beleidskeuzes gemaakt moeten worden en waar verschillende perspectieven op natuur juist heel goed samengaan. Een uitwerking voor het Eems-Dollard gebied laat zien dat een slimme combinatie van kijkrichtingen kansen biedt voor zowel ecologische als economische ontwikkeling.
–> Lees meer over Eems-Dollard: conflict of convergentie?

Marien gebied

De vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning zijn uitgewerkt voor zowel land als zee. Op deze plaats bieden we verdiepende informatie over toestand en trends op zee, ontwikkelingen in gebruik, toekomstperspectieven en mogelijke beleidsacties. De opzet van deze casus wijkt daarmee af van de overige drie casus.
–> Lees meer over De toekomst van mariene natuur

Zie ook de andere casestudies onder Lokale initiatieven

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.