Natuurverkenning 2010-2040

Eems-Dollard: conflict of convergentie?

Het Eems-Dollard gebied is één van de laatste open estuaria in Nederland. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden. Het gebied herbergt ook veel economische activiteit. De Eems is de toegangspoort tot de havens van Delfzijl met zijn chemische industrie, de zich snel ontwikkelende Eemshaven en de havens van Papenburg en Emden aan de Duitse zijde.

Uitdagingen
De huidige economische ontwikkeling vraagt om voortdurende ingrepen in het estuarium. Zo moet de vaargeul op diepte worden gehouden om de toegang voor diepstekende schepen te waarborgen. Het voortdurende intensieve baggeren veroorzaakt grote ecologische problemen. Het karakteristieke, fijnmazige geulenstelsel slibt dicht en het water wordt troebel en zuurstofloos. Dit zet het onderwaterleven zwaar onder druk. Ook andere ingrepen beïnvloeden de natuurkwaliteit. Denk aan het afsluiten van kleine riviertjes, bochtafsnijdingen van de Eems, bedijking, en regulatie van de waterstand voor het transport van grote cruiseschepen vanaf de Meyerwerf in Papenburg. De ingrepen zorgen er bovendien voor dat tijdens stormvloeden gevaarlijk hoge waterstanden op kunnen treden, waarbij de veiligheid in het geding is.

Kijkrichtingen voor natuur
De spanning tussen economie en ecologie heeft de afgelopen jaren geleid tot hevige conflicten tussen bedrijfsleven en natuurbeschermers. Partijen gingen ook met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Met de kijkrichtingen uit de Natuurverkenning als hulpmiddel verkennen we hoe zo’n toekomst er uit zou kunnen zien. Ook benoemen we enkele belangrijke factoren voor een succesvol proces richting duurzaamheid in de Eems-Dollard.

 • Bekijk uitwerkingen voor
  Vitale natuur    Beleefbare natuur    Functionele natuur    Inpasbare natuur
 • Overige informatie:
  Conclusies    Gebiedsprocessen    Recente ontwikkelingen
 • Meer informatie:

 • Dirkx, G.H.P. , R.C.M. Arnouts & M. de Heer, 2011.  Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard? WOT- paper nr 10,  Wettelijke taken Natuur en Milieu, Wageningen
 • Geef een reactie

  You must be logged in to post a comment.

  De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.