Natuurverkenning 2010-2040

De toekomst van mariene natuur

Foto Istock/Dirk Freder
De vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning zijn uitgewerkt voor zowel land als zee. Op deze webpagina’s bieden we verdiepende informatie over de volgende mariene onderwerpen:

In dit onderdeel ligt het accent op de Noordzee als grootste mariene ecosysteem.

De analyses en aanbevelingen zijn gebaseerd op tien achtergrondstudies voor het mariene deel van de Natuurverkenning, uitgevoerd door IMARES. Een synthese van deze onderzoeken wordt begin 2012 gepubliceerd.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.