Natuurverkenning 2010-2040

Lokale initiatieven

Aansluiting bij initiatieven uit de samenleving

De in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven biedt kansen voor ‘groene groei’. Het inzetten van deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in het signalenrapport ‘De energieke samenleving. Op zoek naar sturingsfilosofie voor een schone economie’ handvatten voor die nieuwe rol van de overheid.
–> naar het PBL-rapport “De energieke samenleving”

Voor de natuurverkenning zijn een aantal initiatieven uit de samenleving bekeken om te zien of ze kunnen bijdragen aan het realiseren van de kijkrichtingen.

Stadslandbouw: kans voor het natuurbeleid?

Stadslandbouw gaat over voedselproductie in, om en voor de stad, waarbij ook sociale diensten worden geboden, zoals zorg en recreatie in het groen. Het gaat op dit moment nog om kleine initiatieven, maar stadslandbouw heeft wel potentie om uit te groeien.
–> Lees meer over Stadslandbouw

Streekrekeningen betrekken bedrijven bij natuur en landschap

Streekrekeningen zijn een eigentijdse manier om het bedrijfsleven financieel te betrekken bij herstel en onderhoud van natuur en landschap in de eigen regio. Het concept past bij het streven van het kabinet om de samenleving zelf een grotere bijdrage te laten leveren aan het beheer van de directe leefomgeving.
–> Lees meer over Streekrekeningen

Synergie tussen landschapsonderhoud en duurzame energie

Verkoop van snipperhout voor regionale energieproductie is een nieuwe, groeiende bron van inkomsten die een bijdrage kan leveren aan de kosten van onderhoud van het landschap. Bovendien levert het een bijdrage aan doelen voor duurzame energie. Vooralsnog kleinschalig, maar zeer passend in het huidig maatschappelijk klimaat van een zelfredzame samenleving.
–> Lees meer over regionale energieproductie met snipperhout

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.