Natuurverkenning 2010-2040

Publicaties

Artikelen

 • Sijtsma, Frans J. , Sjerp de Vries, Arjen van Hinsberg, Jos Diederiks, 2012. Does ‘grey’ urban living lead to more ‘green’ holiday nights? A Netherlands Case Study. In: Landscape and Urban Planning, Volume 105, Issue 3, 15 April 2012, Pages 250–257.
 • Oostenbrugge, R. van, 2011. Kijkrichtingen van de natuurverkenning. In: Landschap 28/4: 160-161.
 • Wit, A.J.F. de, K. Wieringa & M.A. Hajer, 2011. Natuur als strijdpunt. Veranderende politiek-maatschappelijke context en de Natuurverkenning. In: Landschap 28/4: 163-171.
 • Lijster, E. de, 2011. Strijd om natuurbeleid. Op zoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities. In: Landschap 28/4: 173-180.
 • Dammers, E., A. van Hinsberg, J. Vader & W. Wiersinga, 2011. Scenario-ontwikkeling voor het natuurbeleid. In: Landschap 28/4: 183-191.
 • Hinsberg, A. van, W.G.M van der Bilt, B de Knegt, F.J. Sijtsma & H. Leneman, 2011. Modelgebruik in de Natuurverkenning 2010-2040. De uitdagingen van het natuurbeleid geschetst en doorgerekend. In: Landschap 28/4: 199-208.
 • Egmond P. van, R. van Oostenbrugge, E. Dammers, A. van Hinsberg, D. Melman, J. Vader en W. Wiersinga, 2011. Beleidsboodschappen Natuurverkenning 2010-2040, In: Landschap 28/4: 211-219.
 • Wit, A.J.F. de & M.A. Hajer, 2011. De Natuurverkenning en de rol van het PBL in beleidsprocessen. In: Landschap 28/4: 221-229.
 • Grevers, A. (2011) ‘Drie vragen over de natuurverkenning 2011′. In: Building Business duurzaam, juni 2011. pag.14-16
 • Frans Sijtsma, Arjen van Hinsberg, Willem van der Bilt, Martijn van der Heide, Bart de Knegt en Hans Leneman (2011) ‘De effecten van keuzes in het natuurbeleid.’ ESB, 96(4621s) pag. 29-35.
 • Rijk van Oostenbrugge, Petra van Egmond & Irma Jorritsma (2010) ‘Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging.’ De Levende Natuur, september 2010. pag. 208-210.
 • Joep Dirkx (2011) ‘Kiezen of delen in het natuurbeleid.’ Landwerk, December 2011. pag. 5-8.

Rapporten

Achtergrondrapporten

Rapporten en Papers Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen.

Achtergronden Natuurverkenning marien – Rapporten en Papers Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen.

Verslagen

Workshop verslagen

Posters

Videos

Scripties

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.