Natuurverkenning 2010-2040

Special Landschap over Natuurverkenning

Het tijdschrift Landschap wijdde een themanummer aan de Natuurverkenning 2010-2040. Met daarin de volgende artikelen:

 • Kijkrichtingen van de Natuurverkenning
  Oostenbrugge, R. van
  Bij de Natuurverkenning werkt het PBL met kijkrichtingen: mogelijke toekomstige situaties voor natuur en landschap die worden bepaald door politieke en maatschappelijke wensen voor de lange termijn.
 • Natuurbeleid als strijdpunt
  Wit, A.J.F. de, K. Wieringa & M.A. Hajer
  Schets van de veranderende politiek-maatschappelijke context van de Natuurverkenning. Op welke manier kan de verkenning de discussie over de vernieuwing van het natuurbeleid ondersteunen?
 • Strijd om natuurbeleid
  Lijster, E. de
  Beschouwing vanuit discoursanalytisch perspectief over de zoektocht naar het ‘nieuwe verhaal’ voor het natuurbeleid.
 • Scenario-ontwikkeling voor het natuurbeleid
  Dammers, E., A. van Hinsberg, J. Vader & W. Wiersinga
  De Natuurverkenning als scenario-studie. Welke methodische keuzes werden gemaakt voor de totstandkoming van de nulsituatie, de beleidsscenario’s, de omgevingsscenario’s en de beleidsboodschappen?
 • Modelgebruik in de Natuurverkenning 2010-2040
  Hinsberg, A. van, W.G.M van der Bilt, B de Knegt, F.J. Sijtsma & H. Leneman
  Hoe met eenvoudige modellen de normatieve kijkrichtingen van de Natuurverkenning werden doorgerekend op hun gevolgen voor biodiversiteit, natuurbeleving, ecosysteemdiensten en monetaire kosten en baten.
 • Beleidsboodschappen Natuurverkenning 2010-2040
  Egmond P. van, R. van Oostenbrugge, E. Dammers, A. van Hinsberg, D. Melman, J. Vader en W. Wiersinga
  Bouwstenen voor de vernieuwing van het natuurbeleid op basis van de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning.
 • De Natuurverkenning en de rol van het PBL in beleidsprocessen
  Wit, A.J.F. de & M.A. Hajer
  Typering van de verschillende rollen die het PBL kan spelen in beleidsprocessen aan de hand van de inbreng vanuit de Natuurverkenning in het IBO-Natuur en de Heroverweging.

Download de volledige publicatie

Bestel de publicatie

Lees meer over de special

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.