Natuurverkenning 2010-2040

Visies op natuur

Vraag aan mensen welke beelden ‘natuur’ en ‘landschap’ oproepen en de kans is groot dat die beelden sterk zullen verschillen. De één denkt aan het burlen van de edelherten op een verstilde nazomeravond op de Veluwe, de ander aan het wekelijks joggen met zijn broer in de duinen. En zo zijn er nog veel meer variaties.

Ook over de rol van de overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemingen lopen de meningen sterk uiteen. Voor een effectief natuurbeleid is het belangrijk deze visies te kennen en als vertrekpunt te hanteren bij het beleid.
Voor de Natuurverkenning zijn diverse personen benaderd die een sleutelpositie hebben die relevant is voor het natuur-en landschapsbeleid. De lijst van sleutelpersonen die hun visie hebben gegeven blijft groeien. Daarnaast geeft ook Maarten Hajer, directeur PBL, zijn visie op natuur en landschap en de rol van Natuurverkenning.

Het project natuurverkenning verneemt ook graag uw visie of reactie op deze site (zie onder).

Louise Fresco
Louise Fresco
`Boeren vergoeden voor extra inspanningen voor natuur en landschap.’ Lees meer
Marco Glastra
Marco Glastra
‘Herten en zwijnen zorgen voor variatie in ‘t landschap en een gevulde menukaart in restaurants.’ Lees meer
Joep Thönissen
Joep Thönissen
‘Natura 2000-gebieden bieden recreatiekansen aan doelgroepen die op zoek zijn naar bijzondere planten- en diersoorten.’ Lees meer
Jan Jaap de Graeff
Jan Jaap de Graeff
‘Zet de filosofie van de EHS niet bij het grofvuil, maar kies prioriteiten en gun de natuur de tijd.’ Lees
Job Schipper
Job Schipper
‘Grootschalige teelt van zeewier kan een duurzame oplossing zijn voor de toenemende vraag naar plantaardige en dierlijke eiwitten.’ Lees meer
Wilco de Jong
Wilco de Jong
‘Samen staan we sterk! Geef zowel de natuur als de landbouw de ruimte om zich te ontwikkelen.’  Lees meer
Co Schot
Co Schot
‘ Zorg dat recreanten een band krijgen met het gebied, zodat ze ook verantwoordelijkheid gaan dragen.’  Lees meer
Denktank Panorama Natuur
Denktank Panorama Natuur
‘Na beschermen, beheren en ontwikkelen is het Nederlandse natuurbeleid toe aan ‘verbinden’: met mensen, met andere sectoren en met natuur zelf.’ Lees meer
Marly Bloem
Marly Bloem
‘Effectief natuurbeleid vraagt én centrale sturing én decentrale gebiedontwikkeling.’ Lees meer
Hans Alders
Hans Alders
‘ Meer aandacht voor de economische waarde van biodiversiteit kan de transitie naar groene groei bevorderen.’ Lees meer
Chris Kalden
Chris Kalden
‘Natuurbeleid meer richten op wat mensen van de natuur verwachten.’ Lees meer
Maarten Hajer
Maarten Hajer
(1) 'Onze leefomgeving is het product van wat we van de natuur willen.'
(2) 'Is de natuur af in 2018? Een verkenning.'
Huib Morelisse
Huib Morelisse
‘Stakeholder-engagement essentieel voor duurzame inpassing bedrijvigheid op lange termijn.’ Lees meer
Diederik van Hoogstraten
Diederik van Hoogstraten
‘Als gebiedsontwikkelaar herken ik mij het meest in de kijkrichting Beleefbare Natuur.’ Lees meer
Gijs Kuneman - CLM
Gijs Kuneman
‘Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt een kans voor verbindingszones-met-verbinding in het agrarisch gebied.’ Lees meer
Bart Krol- gedeputeerde Utrecht
Bart Krol
‘ Nu blijven vooral de postzegels natuur over, maar de robuuste basis is weg’ Lees meer
Jan van Tatenhove
Jan van Tatenhove
‘Integraal en grensoverschrijdend Noordzeebeleid essentieel voor bescherming zeenatuur.’ Lees meer
Eelco Leemans
Eelco Leemans
‘Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuurbescherming.’ Lees meer
Paul Makken
Paul Makken
‘Geld is een middel om natuur terug te brengen in de harten van mensen.’ Lees meer
Riet Dumont
Riet Dumont
‘Natuur, landschap en cultuur zijn één!’ Lees meer
Johan van de Gronden
Johan van de Gronden
‘De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie.’ Lees meer

2 reacties op “Visies op natuur”

  1. Mark zegt om 06:50 op 11-05-2012:

    ‘Stoffering’ ??! Laten we eens ophouden met terugkijken en cultuurlandschap aan te leggen uit 1850 of het jaar 1000, maar door goed tuinmanschap een Eetbaar Nederland maken. Maak al het openbaar groen eetbaar, geef de belastingbetaler zo een aandeel terug en zorg voor voedselveiligheid op een schaal van generaties.

  2. Jac. Meter, Nationaal Groenfonds zegt om 14:26 op 09-01-2012:

    Natuur en Landschap zijn essentieel als “stoffering” van een economisch vitaal gebied. Landschappelijk verantwoord ondernemen hanteert dit als uitgangspunt.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.