Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Bart Krol

‘Nu blijven vooral de postzegels natuur over, maar de robuuste basis is weg’

Het probleem met het natuurbeleid is dat we teveel wilden. In 1990 hadden we consensus over een netwerk van grote, aangesloten gebieden waar de natuur voorrang heeft. Maar toen daar de robuuste verbindingszones aan werden toegevoegd, en vervolgens nog eens 162 Natura 2000 postzegels werden bijgeplakt, toen verdween het maatschappelijk draagvlak.

Er kwam een heftige correctie in de vorm van bezuinigingen en herijking. Nu blijven vooral de postzegels over, maar is de robuuste basis weg. Ook gezien de klimaatverandering zeer ongelukkig. We hadden in 2000 in Europa onze EHS moeten aanmelden, niet al die losse gebieden. Maar dat is wijsheid achteraf. Nu moeten we alle zeilen bijzetten om de schade te beperken. Dit treft overigens niet alleen natuur, maar ook landbouw en andere sectoren, want de EHS was toevallig wel de motor voor gebiedsontwikkeling.

Het Akkoord van Utrecht was van belang voor de onderhandelingen met Bleker. Maar ik zag het ook als kans om de polarisatie tussen landbouw en natuur te doorbreken. Ik wilde er samen uitkomen. Consensus over de herijking van de EHS in Utrecht! Als je open met elkaar aan tafel gaat, dan moet je er altijd uit kunnen komen. En dat lukte ook nu. Het Utrechtse resultaat is een kleinere EHS plus een ‘groene contour’. In die contour kan vrij veel en moet vrij weinig. Een boer in de groene contour, die zit daar prima. Planologisch gebeuren er geen gekke dingen, maar als overheid staan we open voor creatieve initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om natuurontwikkeling, ruimte voor ruimte en landgoedontwikkeling. Een bottom-up aanpak dus. En dat is naar mijn mening essentieel om het draagvlak voor natuurbeleid te herstellen.”

Bart Krol
Gedeputeerde Utrecht

2 reacties op “De visie van Bart Krol”

  1. Stefan Pasma zegt om 14:04 op 02-02-2012:

    Voor een duurzame toekomst van de natuur in Nederland zijn die robuuste verbindingen tussen de grote natuurgebieden wèl noodzakelijk. Helaas is de aanleg door huidige kabinet in de koelkast gezet.
    Voor de aanleg van die 12 geplande robuuste verbindingen, met een totale lengte van 270 km, gemiddeld 1 km breed, is ca. 27.000 hectare landbouwgrond nodig. Dat is minder dan 1 % van het huidige landbouwareaal. Is dat nu werkelijk teveel gevraagd van de landbouwsector?

  2. Ben Versteegh zegt om 14:45 op 13-01-2012:

    Natuurlijk is EHS geen motor voor gebiedsontwikkeling voor landbouw, eerder een onzekerheid die boeren belemmerd in een normale bedrijfsontwikkeling. En een verstoring op de grondmarkt door de BBL.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.