Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Eelco Leemans

Eelco Leemans - Stichting De Noordzee

‘Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuurbescherming’

“Als je een strandwandeling maakt lijkt de Noordzee een groengrijze soep waarin weinig leven te bespeuren valt. Maar schijn bedriegt: de Noordzee kent van oorsprong een grote diversiteit aan leefgebieden en een rijk dierenleven met meer dan 200 soorten vissen, vele zeevogels en zeezoogdieren, zoals bruinvissen, witsnuitdolfijnen en dwergvinvissen.

Naast haar rol als bijzonder natuurgebied, is de Noordzee al eeuwen een overheersende factor voor de bewoners van Nederland. Als bedreiging, maar ook als bron van economische voorspoed door bijvoorbeeld visserij, handel, zandwinning en energieleverantie. Helaas gaat dat niet zelden gepaard met over-exploitatie. Door het totaal aan menselijke activiteiten is de hoeveelheid planten- en diersoorten afgenomen, zijn voedselketens verstoord en leefgebieden verdwenen of beschadigd. De druk op de natuurlijke hulpbronnen van de Noordzee is te groot geworden.

Tijd dus voor een pakket aan maatregelen om te komen tot een ‘Rijke Noordzee’ en daarvoor is de Europese Kader Richtlijn Marien, naast het OSPAR verdrag, hét instrument. Een Rijke Noordzee, dat houdt in: een toename van de biodiversiteit, herstel van voedselketens, schoon water en een ongestoorde zeebodem.

Dat betekent overigens niet dat we een hek om de Noordzee moeten plaatsen. Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuurbescherming. Denk aan scheepvaart en windmolenparken. Essentieel voor een Rijke Noordzee is het verbeteren van de randvoorwaarden voor het ecosysteem. Bijvoorbeeld: Zorg dat er geen afval meer in zee komt en weer de bodemberoerende visserij uit een aantal leefgebieden. Het recent gesloten visserij-akkoord voor de Noordzee (VIBEG) is wat dat betreft een goede stap vooruit. Zo kunnen gezonde populaties van vissen en andere dieren ontstaan, met name van soorten die een belangrijke schakel vormen in de voedselketens. En daar is niet alleen de Noordzee-natuur mee gebaat.”

Eelco Leemans
Directeur Stichting De Noordzee

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.