Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Huib Morelisse

‘Stakeholder-engagement essentieel voor duurzame inpassing bedrijvigheid op lange termijn.’

Nuon ontwikkelt in de Eemshaven de Magnum centrale. Een gasgestookte energiecentrale met mogelijkheid voor uitbreiding naar een multifuelcentrale.

Toen wij zo’n tien jaar geleden op zoek gingen naar een locatie, ontving de provincie ons met open armen en ook het bedrijfsleven en Groningen Seaports zagen ons graag komen. Tegelijk keken natuur- en milieuorganisaties zeer kritisch naar de ontwikkeling van Magnum in dit kwetsbare gebied. Met hen hebben we een intensief proces achter de rug, uitmondend in afspraken over een gefaseerde ontwikkeling.

Dit proces heeft veel betekend voor de werkwijze van Nuon en nemen wij vanuit Nederland nu mee de Vattenfall-organisatie in. Deze casus, en het feit dat de bouw zelfs heeft stilgelegen, is een eens-maar-nooit-weer-ervaring en een enorm leerproces geweest. Stakeholdermanagement, of liever: stakeholder-engagement, is cruciaal.

In het begrip ‘engagement’ zit het besef dat je niet alles kunt managen, maar dat er factoren zijn die je niet onder controle hebt. Dat realisme is nodig om te komen tot een duurzame inpassing van de bedrijvigheid op de lange termijn. Door partijen tijdig te betrekken kun je vaak samen tot goede oplossingen komen. En ja, in ontwikkelingsprocessen betekent dat dat er veel tijd gaat zitten in het voortraject. Dat moet je zo vroeg mogelijk starten, zodat nog zoveel mogelijk bewogen kan worden door partijen en je de tijd hebt om je echt te verdiepen in elkaars beweegredenen en belangen. Dat willen we bedrijfsbreed, dus internationaal, verankeren in onze projectaanpak. Dat is geen filantropie, maar commercieel realisme. Het harde bewijs dat we midden in de maatschappij staan. Op de lange termijn levert dat de meest duurzame resultaten op. Het is de enige manier om geaccepteerd te worden; greenwashing, daar prikken mensen doorheen. Wij positioneren op realistische duurzaamheid.

Huib Morelisse
CEO Nuon/ Head of BD Asset Development Vattenfall

2 reacties op “De visie van Huib Morelisse”

  1. Truth and nothing but.... zegt om 09:27 op 05-10-2011:

    Ik mag hopen dat iedereen weet dat Vattenfall het geld niet had om een dure/onbetaalbare kolenvergasser te bouwen bij de Eemshaven. Besluit van Nuon om die centrale niet te bouwen, was puur financieel. Daar kwam geen greintje milieubesef aan te pas. Boterberg van Europa zit op’t hoofd van Morelisse.

  2. Elwin Ter Horst zegt om 10:54 op 04-10-2011:

    Kijk, hier kan de maatschappij mee vooruit: ontwikkeling moet kunnen, maar niet ten koste van alles. Dikke pluim!

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.