Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Jan Jaap de Graeff

Foto Job Schipper

Gun de natuur de tijd

De komende vier maanden dreigt het kabinet besluiten te nemen die rampzalig uitpakken voor dieren, planten en onze leefomgeving. De natuur in Nederland is uniek maar ook enorm kwetsbaar, omdat natuurgebieden vaak geïsoleerd liggen tussen steden, wegen en intensieve landbouwgebieden.
Begin jaren negentig verscheen daarom het Natuurbeleidsplan. Daarin stonden de minimumvereisten om behoud van voor Nederland zo kenmerkende soorten te kunnen garanderen. De sleutel hiervoor was een netwerk van aaneengesloten, onderling verbonden natuurgebieden van voldoende omvang. Sindsdien hebben we twintig jaar onverdroten gewerkt aan realisatie van deze basisnatuur. Maar het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord met één pennenstreek een eind gemaakt aan het verhaal. Het excuus luidt noodzakelijke bezuinigingen. Maar dat kan nooit de enige reden zijn. Bezuinigen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is namelijk goed mogelijk en kinderlijk eenvoudig door er meer tijd voor te nemen. Geldgebrek kan dus nooit het enige argument zijn om de EHS-ambities af te zwakken.

Ik vermoed dat een diep geworteld ressentiment de ware reden is om de EHS te ‘herijken’ (Haags jargon voor ermee stoppen) en er al in 2018 een punt achter te zetten. Een groep mensen die het nu voor het zeggen heeft, acht de tijd en omstandigheden rijp om eens goed af te rekenen met het natuurbeleid. Dat is een beschaafd land onwaardig. Gelukkig zijn er nog talloze bestuurders die wel werk willen maken van de EHS. Op hen doe ik een klemmend beroep om de komende maanden alert te zijn. Zet de oorspronkelijke filosofie van de EHS niet bij het grofvuil. Zoek uit waar de prioriteiten liggen, waar we met minimale investeringen op korte termijn een maximaal resultaat voor de natuur kunnen boeken. Gun de EHS de tijd, zodat het einddoel aan de horizon zichtbaar blijft. En zorg zo dat in de toekomst ook uw kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van onze prachtige natuur.

Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten
’s-Graveland,  december 2010

2 reacties op “De visie van Jan Jaap de Graeff”

  1. Peter Erkens zegt om 13:35 op 08-01-2012:

    De eerste zin (De komende vier maanden dreigt het kabinet besluiten te nemen die rampzalig uitpakken voor dieren, planten en onze leefomgeving.) is erg populistisch en probeert een angstgevoel op te roepen bij de burgers. Er gebeurd natuurlijk niks met de natuur. Er komt geen cm2 minder, er komt zelfs meer natuur, en wel tienduizenden hectares meer, Alleen was er nog meer gepland en dat gaat waarschijnlijk niet door of pas later. Uiteindelijk zou de burger dan meer belasting moeten betalen of zou ergens anders op bezuinigd moeten worden. Het beschikbare geld inzetten waar het nodig is zou een betere oplossing zijn. De EHS is meer dan 20 jaar geleden bedacht, misschien eens tijd om alles nog eens tegen het licht te houden. ( voortschrijdend inzicht)

  2. brabander zegt om 14:04 op 03-08-2011:

    “Ik vermoed dat een diep geworteld ressentiment de ware reden is om de EHS te ‘herijken’” hiermee wordt waarschijnlijk Ger Koopmans van het CDA bedoeld.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.