Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Job Schipper

Foto Job Schipper

De komende decennia krijgen we wereldwijd te maken met een steeds nijpender vraag naar landbouwgrond voor de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Vis is geen duurzaam alternatief: de wilde vis wordt steeds schaarser en voor kweekvis zijn tonnen met vismeel en visolie nodig. Gekweekte zalm bijvoorbeeld, kost nu meer vis dan het oplevert.

Dat bracht me op het idee om te gaan onderzoeken of grootschalige teelt van zeewier een alternatief kan bieden, hoewel je zalm natuurlijk niet alleen op zeewier kan laten leven. Zalm is nu eenmaal een roofdier dat andere vissen eet. Zeewier bevat veel eiwit en is na de oogst te verwerken tot visvoer dat tot een zeker percentage kan worden toegevoegd aan zalmvoer.
Het zeewier kan ook gebruikt worden om het water van viskwekerijen te zuiveren en als bron voor de toekomstige fosfaatvraag. Een hectare aan zeewier levert voldoende zuiveringscapaciteit voor de productie van 20 ton vis per jaar. Samen met de productie van de eiwitten levert dat een duurzaam teeltconcept op.
Het moet mogelijk zijn om zeewier duurzaam te gaan produceren, zodat er geen schade is voor de biodiversiteit, sterker nog die zal daarmee worden vergroot. Ik verwacht dat onder de drijvende teeltsystemen een goede biotoop zal ontstaan voor vis en andere zeeorganismen. Eén keer per jaar wordt het zeewier geoogst en weer opnieuw aangeplant. Voor de kweek  wordt specifiek gezocht naar locaties die geschikt zijn voor meervoudig gebruik. Bijvoorbeeld op zand- of grindwinningsgebieden waar dat jaar geen zand of grind gewonnen wordt.

Job Schipper 
Directeur Hortimare, pioniersbedrijf op het gebied van het gebruik van zeewier als grondstof voor voedsel, bio-energie of cosmetica.

Hortimare won onlangs een prijsvraag van Rijkswaterstaat over ruimtegebruik op de Noordzee.
–>  Lees meer

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.