Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Joep Thönissen

Foto Joep Thönissen

Recreatieondernemers krijgen steeds meer aandacht voor natuur. Ook zij zien dat kwaliteit van de natuur van belang is voor hun bedrijf.

Zo zijn bijvoorbeeld op camping de Noordduinen in Katwijk recreatiebungalows ingegraven in de duinen, en op camping het Starnbos in Dalfsen zijn trekkershutten in het bos onderdeel geworden van het bedrijfsconcept. De recreatiebranche maakt een omslag door naar vraaggerichte dienstverlening en wil beter inspelen op recreanten die de natuur opzoeken, om er rust te vinden of juist om er avontuurlijke kanotochten of hikings te maken.

Ik wil ervoor pleiten dat recreatieondernemers de Natura 2000-gebieden niet meer als bedreigend ervaren, maar juist als een kans om recreatie te bieden aan die doelgroepen die op zoek zijn naar bijzondere natuurgebieden, planten- en diersoorten. Omgekeerd zouden natuurbeschermers niet automatisch het toerisme moeten beschouwen als nadelig voor de natuur. Volgens mij kan kwaliteitsverbetering in de recreatie ook een winst voor de natuur opleveren en andersom.

Joep Thönissen
directeur van RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.