Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Louise Fresco

Foto Louise Fresco

Onze maatschappelijke welvaart wordt niet alleen bepaald door de beschikbaarheid van goederen en diensten, maar ook door door natuur, landschap en leefomgeving. Veel van dergelijke diensten die ecosystemen ons leveren, zijn het werk van boeren. Zij zorgen voor agrarische natuur, cultuurlandschap, management van (regen)water en milieukwaliteit. Omdat boeren dus meer zijn dan producenten van agrarische grondstoffen, ligt het in de rede dat zij ook een vergoeding ontvangen voor deze andere, publieke diensten. Daarmee wordt het klassieke stelsel van individuele landbouwsubsidies fundamenteel omgebogen naar de voorziening van publieke diensten waarvoor geen markt bestaat. Dat betekent dat boeren daarvoor extra inspanningen leveren, en gaat het niet om natuur of landschap als toevallig bijproduct van de bedrijfvoering. Daarvoor zullen we moeten afspreken welke natuur- en recreatiewaarden additioneel worden geleverd, en daarvoor heldere ijkpunten moeten ontwikkelen.

Louise Fresco
universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.