Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Denktank Panorama Natuur

Foto denktank Panorama Natuur

De eerste natuurorganisaties in Nederland richtten zich op bescherming van de natuur die nog resteerde. Later werd natuur iets dat actief beheerd of zelfs ontwikkeld kon worden. Wij vinden dat na beschermen, beheren en ontwikkelen het Nederlandse natuurbeleid toe is aan ‘verbinden’. Verbinden met mensen, met andere sectoren en met natuur zelf.

Persoonlijke binding met de natuur

De manier waarop mensen natuur beleven en zich daarmee verbonden voelen, heeft nauwelijks prioriteit binnen het huidige natuurbeleid. En dat terwijl bijna iedereen ‘iets’ met natuur heeft. Even een frisse neus halen, hardlopen, de hond uitlaten… Juist in onze huidige samenleving waarin individualisering bloeit en tradities verdwijnen, kunnen mensen houvast vinden in de natuur. Wij vinden dat persoonlijke binding met natuur zowel uitgangspunt als doel moet zijn van natuurbeleid. Prikkel verwondering over natuur bij iedereen! Natuur- en milieueducatie is daarbij belangrijk, net als het stimuleren van natuur in ieders leefomgeving, ook in de stad.

Binding natuur met  andere sectoren

Verbinding met andere sectoren is ook hard nodig. Natuur enkel beschermen vanwege haar intrinsieke waarde maakt haar kwetsbaar bij economische tegenslag. Bovendien vergeet je daardoor de vele, ook financiële, voordelen van natuur! Zo bevordert ze onze gezondheid en welbevinden, is ze van groot belang voor onze voedselzekerheid en beschermt ze ons land tegen overstromingen. Vele sectoren kunnen daarvan profiteren, en in ruil daarvoor bijdragen aan beheer en inrichting. Allianties met agrariërs, scholen, (ouderen)zorg, recreatieondernemers, energieproducenten of kinderopvang bieden kansen voor zowel de natuur als de betrokkenen. Het bedrijfsleven profileert zich graag als groen en duurzaam: dat biedt mogelijkheden!

Natuur met natuur verbinden

Tot slot pleiten wij ervoor natuur met natuur te verbinden, zowel symbolisch als fysiek. In symbolische zin door beleidscategorieën samen te nemen tot ‘donkergroen’, ‘lichtgroen’ en ‘rood met een vleugje groen’. Het huidige natuurbeleid is namelijk verzand in een opeenstapeling van beleidscategorieën met eindeloos veel gedetailleerde doelstellingen, waardoor contact met de dagelijkse realiteit is verloren en draagvlak afbrokkelt. In fysieke zin door de filosofie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van verbonden natuurgebieden, hoog te houden. Door het realiseren van deze verbindingen kunnen wij en de generaties na ons van natuur in Nederland blijven profiteren en genieten!

Denktank Panorama natuur: Willem van der Bilt,  Suzanne Klaassen,  Marjolein Kloek, Gerard van Looyengoed, Judith Santegoeds, Renske TerHürne, Marian Visscher, Tineke Vos

Lees meer

Eén reactie op “De visie van Denktank Panorama Natuur”

  1. Stefan Pasma zegt om 12:18 op 05-02-2012:

    Er valt pas iets te verbinden als er eerst meer natuur komt in dit land. Indien we in Nederland bijv. nog een woest riviernatuurgebied hadden uit de tijd van de vroege middeleeuwen (dus compleet met edelherten, elanden, wolven en bruine beren) dan hadden we een compleet andere houding tov. natuur. Kijk maar eens naar de houding van Canadezen en Zweden ten aanzien van natuur; van hun kunnen we nog veel leren.

    Wat is er op tegen om in de komende 30 jaar, zo’n 10 a 20 % van ons land, een gebied ter grote van pakweg de provincie Gelderland, weer geheel terug te geven aan de natuur? We hebben ons land in de afgelopen eeuwen zo uitgeperst (nieuw land, landbouw, aardgas, hout, etc.) dat we ook eens wat terug mogen doen. Geef in dat gebied vervolgens de beken, rivieren en de zee weer volop de ruimte en er ontstaat vanzelf een weergaloos deltanatuurgebied en maakt ons land gelijk een stuk klimaatbestendiger. Mensen die in stedelijke enclaves in dat nieuwe wildernisgebied wonen krijgen de mooiste achtertuin die je je maar kunt wensen. Natuur is ontzettend veerkrachtig en komt vanzelf terug als er meer ruimte voor wordt gemaakt. Ga maar eens kijken in de Gelderse Poort bij Nijmegen; nog niet zo oud maar nu al het wildste natuurgebied van Nederland en het is op loopafstand van de binnenstad van de oudste stad van Nederland.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.