Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Riet Dumont

Foto Riet Dumont

‘Natuur, landschap en cultuur zijn één!’

Nederland is door mensen gemaakt. Eeuwenlang hebben we de natuur naar onze hand gezet. In Gelderland is door het samenspel tussen natuur en cultuur een grote variatie aan karakteristieke landschappen ontstaan. Tegelijk zijn er ook grenzen aan ons gebruik van de natuur. Pas sinds kort is het besef doorgebroken dat we het gebruik moeten aanpassen aan de draagkracht van het systeem.

Van ons als beleidsmakers vraagt dit dat we de referentiebeelden van natuur opnieuw tegen het licht houden en ons meer laten leiden door inzicht in natuurlijk processen. Dat we meer oog krijgen voor ecosysteemdiensten die natuur aan de maatschappij levert. We ons bewust worden van de waarden die iedere generatie opnieuw aan natuur hecht en dat die waarden veranderen. Dat we opnieuw kijken naar kostbare vormen van beheer: leveren die wel genoeg waarden op, waarden voor wie? Dat we ophouden met natuurgelden oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld voor inkomenspolitiek in de landbouw. Verandering betekent bakens verzetten, kiezen.

Dan de vraag hoe de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap te organiseren. De provincie staat natuurlijk borg voor de Gelderse kwaliteiten. Maar ze doet ook een beroep op het zelforganiserend vermogen van partners in de regio’s om hún aandeel te leveren.

Persoonlijk voel ik me aangesproken. Practice what you preach. Als Nijmegenaar maak ik dankbaar gebruik van de ‘groene schouwburg’ rondom de stad. Op de landschapsveiling heb ik een paar bomen voor het gebied gekocht. Ook ben ik initiatiefnemer en trotse adoptieouder van een landartproject van Paul de Kort in de Ooijpolder. Ik betaal mee aan het beheer. Vanzelfsprekend ben ik lid van de plaatselijke landschapscommunity, een breed gezelschap van mensen en lokale organisaties die samen werken aan de ontwikkeling van dit deel van de Gelderse Poort. Dit gebied bewijst bovendien dat een goed geregisseerd samenspel tussen natuur, landschap en cultuur een flinke impuls kan geven aan de regionale economie.

Riet Dumont werkt bij het team Ruimte van de provincie Gelderland. Ze heeft jarenlange ervaring met innovatieve projecten voor natuur, landschap en transitie platteland.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.