Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Wilco de Jong

“Samen sta je sterk”

“Samen sta je sterk” wil ik graag als uitgangspunt nemen. Ik zie dit als de enige manier om zowel landbouw als natuur de mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen. In 2040 willen meer mensen genieten van natuur en recreatie terwijl er nog meer vragen naar schoon water en voldoende en veilig voedsel. Uiteindelijk zal ook de Europese landbouw en consument dankzij de vergaande kennisontwikkeling en het simpele feit dat grondstoffen te duur of niet meer beschikbaar zijn meer gebruik maken van een eigen kringloop. Ik zie dan ook duidelijk de rol weggelegd voor de globale verantwoordelijkheid van producenten en consumenten voor behoud en beheer van natuur en landbouw in de wereld.
Het is toch fantastisch dat we in Nederland naast het nog steeds mooie cultuurlandschap in staat zijn zeer hoogwaardige en duurzame landbouw uit te oefenen, door die afwisseling die er in Nederland is en blijft wordt de waardering van gebieden alleen maar groter. Aan de jonge boer van de toekomst de taak om deze uitdagende maar altijd nog zware taak met zijn passie voor dieren, gewassen en natuur in te vullen.

Wilco de Jong
Voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt NAJK

2 reacties op “De visie van Wilco de Jong”

  1. Sandra zegt om 12:36 op 17-09-2012:

    Mooi standpunt. Als samenwerking lukt tussen deze twee, komen we een heel eind.

  2. Stefan Pasma zegt om 14:17 op 02-02-2012:

    Ik ben voor scheiding van landbouw en natuur; boeren zitten niet te wachten op edelherten en zwijnen op hun land. Ook biologische boeren niet. Boeren kunnen wel een rol spelen in het behoud & ontwikkeling van het cultuurlandschap. Het is dus onontkombaar dat er (landbouw)grond naar de natuur gaat indien we de natuur in dit land een duurzame toekomst willen geven.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.