Hier vind je de uitleg over de interactieve figuur die verderop in deze publicatie voorkomt.